Vabilo na strokovni posvet Veterinarska oskrba molznic, Oplotnica 25. 10. 2019

Vabilo na strokovni posvet Veterinarska oskrba molznic, Oplotnica 25. 10. 2019

ZDRGLPS vabi na 14. strokovni posvet Veterinarska oskrba krav molznic, ki bo v petek 25. oktobra 2019 ob 10:00 v občinski dvorani občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica. Posvet ... Preberi več.
12. 10. 2019 vabljeni v Tolmin na razstavo in avkcijo govedi rjave pasme

12. 10. 2019 vabljeni v Tolmin na razstavo in avkcijo govedi rjave pasme

Vabljeni na Kmečki praznik v Tolminu s pričetkom ob 9:00. Prizorišče dogajanja se se iz industrijske cone v Poljubinju seli v center Tolmina. RAZSTAVA in AVKCIJA GOVEDI RJAVE PASME 12 ... Preberi več.
5. 10. 2019 vabljeni na razstavo in avkcijo govedi v Šaleški dolini

5. 10. 2019 vabljeni na razstavo in avkcijo govedi v Šaleški dolini

Govedorejsko društvo Šaleška dolina vas vabi na GOVEDOREJSKO RAZSTAVO - NAJBOLJŠE S KMETIJ IZ ŠALEŠKE DOLINE 5. oktobra 2019 v Metleče 7, Šoštanj. 10:00 razstava ČB, RJ in LS krav ... Preberi več.
Ribnica, 1. 9. 2019 - razstava živali

Ribnica, 1. 9. 2019 – razstava živali

V nedeljo, 1.9. 2019 vas ob 110-obletnici zadružništva na ribniškem vabimo na razstavo živali v Ribnico, v obrtno cono Ugar. Program: Sobota, 31.08.2019 dogon živali. Nedelja, 1.09.2019: 9.00 ocenjevanje in ... Preberi več.
V letu 2018 povprečna mlečnost presegla 7000 kg

V letu 2018 povprečna mlečnost presegla 7000 kg

Na voljo so rezultati kontrole za leto 2018. Povprečna mlečnost je 7.052 kg, črno-bela 8.256 kg, rjava 6.099 kg, lisasta 5.902 kg. Stalež je 461.973 živali (0,4 % manj), 158.863 ... Preberi več.
Podnebno ogledalo 2019 – izpusti toplogrednih plinov v kmetijstvu

Podnebno ogledalo 2019 – izpusti toplogrednih plinov v kmetijstvu

Sodelavci Kmetijskega inštituta so pripravili celovit pregled stanja na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu. Podatki o emisijah in ukrepih za zmanjševanje so predstavljeni v dveh zvezkih. V sklopu ... Preberi več.
Letne odbire in predstavitve plemenjakov

Letne odbire in predstavitve plemenjakov

V osemenjevalnih centrih Preska, Ptuj in Murska Sobota potekajo letne odbire plemenskih bikov za osemenjevalno sezono 2019/2020. Komisije za posamezne pasme ocenijo žive plemenjake ter na podlagi ocen in plemenskih ... Preberi več.
Prenos podatkov vsebnosti sestavin mleka iz mlečnih kontrol v avtomatiziranih sistemih molže odslej možen tudi v programe za vodenje mlečne prireje na kmetijah

Prenos podatkov vsebnosti sestavin mleka iz mlečnih kontrol v avtomatiziranih sistemih molže odslej možen tudi v programe za vodenje mlečne prireje na kmetijah

Rejci s sistemi robotske molže si lahko po opravljeni redni mlečni kontroli s strani selekcijske službe pripravite in prenesete podatke o vsebnostih sestavin mleka. Storitev je zaenkrat na voljo le ... Preberi več.
V publikacijo s področja zakola in klavne kakovosti so vključene tudi analize v pogojih ekološke reje

V publikacijo s področja zakola in klavne kakovosti so vključene tudi analize v pogojih ekološke reje

V publikaciji so zajeti podatki o zakolu in klavni kakovosti goved zaklanih v slovenskih klavnicah v letu 2018. Predstavljamo strukturo zakola ter klavno kakovost goved glede na kategorijo in pasmo, ... Preberi več.
Loading...