Preverjanje porekla

Poreklo živali lahko zanesljivo preverimo z genskim testom. Za izvedbo analize potrebujemo vzorec tkiva ali dlake, ki ga rejec lahko odvzame sam.

Vzorcu priložite tudi NAROČILO. Vzorce lahko pošljete po navadni pošti ali kar skupaj s formularji za kontrolo prireje mleka, na naslov: Andreja Opara, Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana.

Navodilo za odvzem vzorca genetskega materiala – dlake goveda
Navodila v PDF obliki

Pribor: Plastične vrečke z ZIP načinom zapiranja z etiketo na kateri je označena žival


Dlake izpuli iz konice repa. Največ DNK je v mešičkih dlak, zato je dlake potrebno SPULITI in ne rezati. V primeru, da žival nima repa lahko dlake izpuliš iz katerega koli dela živali, pomembno je, da so na dlakah prisotni dlačni mešički.

Dlake izvlečemo iz konice repa

Preglej konico repa, da se izogneš smetem oz. nečistočam, izpadlim, mrtvim dlakam. Če je rep zelo umazan (predvsem krave), ga operi, dobro izplakni in povsem osuši. Lasni mešički ne smejo vsebovati urina oziroma fekalij. Umazani vzorci niso primerni za analizo DNK.

Zberi šop dlak približno 2 cm stran od korena (kože) in potegni, da dlake izvlečeš. Poglej, če so na korenu dlak vidni mešički. Dlake brez mešičkov ne vsebujejo dovolj DNK in jih ne bo mogoče analizirati. Dlake lahko izvlečeš tudi s pinceto, ki dlak ne pretrga. Šop dlak izvleci z rahlim potegom.

Vidni so mešički dlak

Ponavljaj prejšnji korak, dokler ne dobiš približno 50 dlak z dlačnimi mešički. Obrni vse dlačne mešičke v isto smer. Položi vzorec v označeno vrečko in jo takoj zapri, da preprečiš kontaminacijo (pomešanje z dlako drugih živali). V eni vrečki je lahko vzorec dlake le ene živali.

Pred jemanjem dlake naslednje živali si je potrebno oprati roke. To je preventivni ukrep pred navzkrižno kontaminacijo vzorcev.

Dlake takoj zapremo v vrečko in napišemo dopis

Vzorce je najbolje hraniti v hladilniku ali na sobni temperaturi. Ne smejo biti izpostavljeni vlagi in direktni sončni svetlobi.

Andreja Opara


ISAG certifikati primerjalnega testa za govedo

ISAG certifikat 2020-2021, 1. rang

ISAG certifikat 2016-2017, 1. rang

ISAG certifikat 2015-2016, 1. rang

ISAG certifikat 2011-2012, 1. rang