Preverjanje porekla

Poreklo živali lahko zanesljivo preverimo z genskim testom. Za izvedbo analize potrebujemo vzorec tkiva ali dlake, ki ga rejec lahko odvzame sam.

Navodilo za odvzem vzorca je v prilogi.

Vzorec pošljite v kuverti na naslov: Andreja Opara, Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana.

Vzorcu priložite tudi naročilo.

Andreja Opara