Kazalniki zdravja vimena v čredi
Kazalniki zdravja vimena v čredi
prikazujejo trenutno stanje z več zornih kotov. Cilj vsakega rejca je, da ima v čredi čim več molznic z majhnim številom somatskih celic (SC), ki ...

Rezultati kontrole mleka in mesa v letu 2020

V publikaciji predstavljamo rezultate kontrole v govedoreji za leto 2020. Glavni poudarki:

 1. govedo redi 29.090 kmetij (615 manj kot leta 2019),
 2. 468.821 glav ali 16,1 na kmetijo,
 3. v obračunu prireje mleka (305 dni) je bilo 79.040 krav z mlečnostjo 7.160 kg/4,01/3,37
  1. rjava 7.888 krav, 6.130 kg/4,10/3,46
  2. lisasta 28.294 krav, 6.075 kg/4,08/3,43
  3. črno-bela 34.470 krav, 84.03 kg/3,94/3,31
 4. v kontroli mesa so bile 930 živali od tega 775 telet
  1. šarole rojstna teža 43,6 kg, ob odstavitvi 293,5 kg (1.185 g/dan),
  2. limuzin rojstna teža 41,6 kg, ob odstavitvi 269,4 kg (1.082 g/dan),
  3. angus rojstna teža 36,4 kg, ob odstavitvi 270,2 kg (1.117 g/dan).

Povezava do poročila 2020 in preteklih let