Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov
Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov
Na Portalu Govedo se prilagajamo zahtevam evropske uredbe Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Pri nekaterih skupinah uporabnikov z avtoriziranim dostopom bo zato prišlo ...
Loading...

Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letu 2017

V publikaciji predstavljamo strukturo zakola ter klavno kakovost goved zaklanih v slovenskih klavnicah v letu 2017 glede na kategorijo, pasmo in leto zakola. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati zakola goved iz gospodarskega križanja in klavna kakovost goved, ki so bila vključena v kontrolo prireje mesa.

V posebnih poglavjih tokrat navajamo:

  1. parametre klavne kakovosti mesa bikov v povezavi z intenzivnostjo rasti in pasmo,
  2. učinkovitost pitanja bikov in
  3. možnosti prireje govejega mesa na travinju.

Povezava do publikacije