Sejem bil je živ
Sejem bil je živ
Še posebej napete zadnje minute spletne licitacije Poljubinj 2020 so poskrbele za draž, ki jo občutiš na velikih licitacijah. V zadnjih 10 minutah so se ...

Rezultati kontrole mleka in mesa v letu 2018

V publikaciji predstavljamo rezultate kontrole v govedoreji za leto 2018. Glavni poudarki:

 1. govedo redijo 30.351 kmetije (1.052 manj kot leta 2017),
 2. 461.973 glav ali 15,2 na kmetijo,
 3. v obračunu prireje mleka (305 dni) je bilo 78.748 krav z mlečnostjo 7052 kg/4,00/3,32
  1. rjava 8.422 krav, 6099 kg/4,11/3,40
  2. lisasta 29.048 krav, 6039 kg/4,08/3,37
  3. črno-bela 33.934 krav, 8256 kg/3,93/3,27
 4. v kontroli mesa so bile 1.045 živali od tega 682 telet
  1. šarole rojstna teža 44,5 kg, ob odstavitvi 284,4 kg (1.140 g/dan),
  2. limuzin rojstna teža 42,3 kg, ob odstavitvi 253,5 kg (1.009 g/dan).

Povezava do poročila 2018 in preteklih let