Obisk dijakov Biotehniške šole Ptuj, 10.12.18
Obisk dijakov Biotehniške šole Ptuj, 10.12.18
V ponedeljek, 10.12.2018 so nas obiskali dijaki Biotehniške šole Ptuj. Peter Podgoršek jim je predstavil Centralno podatkovno zbirko Govedo in izvajanje kontrole mlečnosti. Predavanje (pdf) ...
Loading...

Rezultati kontrole mleka in mesa v letu 2017

V publikaciji predstavljamo rezultate kontrole v govedoreji za leto 2017.

Glavni poudarki:

 1. govedo redijo 31.403 kmetije (1.058 mamj kot leta 2016),
 2. 463.84 glav ali 11,5 na kmetijo,
 3. v mlečni kontroli je 79.888 krav z mlečnostjo 6858 kg/4,01/3,32
  1. rjava 9.072 krav, 5966 kg/4,09/3,39
  2. lisasta 29.752 krav, 5873 kg/4,07/3,36
  3. črno-bela 33.956 krav, 8042 kg/3,96/3,27
 4. v kontroli mesa so bile 1.103 živali od tega 795 telet
  1. šarole rojstna teža 44,6 kg, ob odstavitvi 296,7 kg (1.197 g/dan),
  2. limuzin rojstna teža 41,4 kg, ob odstavitvi 264,1 kg (1.052 g/dan).

Povezava do poročila