Šifrant merjenih, ocenjevanih in obračunanih lastnosti