CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Uporabnik DEMO... UPORABNIK DEMO...
Živali na kmetiji Živali na kmetijiCPZ Govedo
Drevo živali Drevo živali
Nasvet za preprečevanje parjenja v sorodstvuCPZ Govedo
Rejčev kalkulator sorodstva Rejčev kalkulator sorodstvaCPZ Govedo
Plodnost PlodnostCPZ Govedo
Prireja mleka Prireja mlekaCPZ Govedo
Somatske celice Somatske celiceCPZ Govedo
Dolgoživost Dolgoživost
PV živali na kmetiji PV živali na kmetiji
Govedoreja in okoljeCPZ Govedo
Rezultati analiz Rezultati analizCPZ Govedo
Podatki o kmetiji Podatki o kmetijiCPZ Govedo
Prireja mesa Prireja mesa
Uporabnik DEMO...    
DEMO rejec  
Povzetek zadnje mlečne kontrole, dne: 09.04.2024; 9 krav v kontroli
Prireja na dan kontrole Razmerje maščobe/beljakovine pomoč Sečnina
Kg mleka 203
% maščob 3,77
% beljakovin 3,62
ŠSC (x1000) 377
Izkoristek potenciala za prirejo mleka pomoč
Gibanje Število / Delež krav
Se povečuje 2 (22,2%)
Stagnira 4 (44,4%)
Pada 3 (33,3%)
Stadij laktacije Porazdelitev somatskih celic Osemenitve / Predvidene telitve
1. Osemenjene krave: 15 (71,4%)
3. Telice, stare > 1 leto: 6 (28,6%)
Izvajanje osemenitev za 1 leto nazaj
  Vse osem. Z mladimi biki
Vse 48 8
Prvesnice 14 8
Biki izven RP 0  
pomoč Temperaturno vlažnostni
indeks med 58 in 61
Način prezračevanja oz. reje Podatki hidrometeorološke
postaje (vir: ARSO - meteo.si)
pomoč
Ni tveganja za vročinski stres.
Prisilno prezračevanje z ventilatorjem
Naravno prezračevanje
Slabo prezračen hlev
Celodnevna paša ali nočni izpust živali
 
Vaša najbližja hidrometeorološka postaja:
 
Priporočila za blaženje vročinskega
stresa pri kravah molznicah
- Hlajenje in prezračevanje hlevov
- Hlajenje živali
- Obroki in krmljenje
- Napajanje
HMP: LET. J. PUCNIKA LJ.
Datum: 19.04.2024 ob 12:30
Vlaga 49%
Temperatura 10,4oC
Tlak 1016 hPa
Veter - hitrost in smer 1 km/h S