CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Dolgoživost nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Uporabnik DEMO... UPORABNIK DEMO...
Živali na kmetiji Živali na kmetijiCPZ Govedo
Drevo živali Drevo živali
Nasvet za preprečevanje parjenja v sorodstvuCPZ Govedo
Rejčev kalkulator sorodstva Rejčev kalkulator sorodstvaCPZ Govedo
Plodnost PlodnostCPZ Govedo
Prireja mleka Prireja mlekaCPZ Govedo
Somatske celice Somatske celiceCPZ Govedo
Dolgoživost Dolgoživost
PV živali na kmetiji PV živali na kmetiji
Govedoreja in okoljeCPZ Govedo
Rezultati analiz Rezultati analizCPZ Govedo
Podatki o kmetiji Podatki o kmetijiCPZ Govedo
Prireja mesa Prireja mesaCPZ Govedo
Dolgoživost multimedijska pomoč pomoč
multimedijska pomoč multimedijska pomoč

Parameter dolgoživosti
Podatki za kmetijo: DEMO
pomoč N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11
2009 6 100,0 6 33,3 6 16,7 6 16,7 6 16,7 6 16,7 6 16,7 6 0,0 6 0,0 6 0,0 4 0,0
2010 4 100,0 4 100,0 4 50,0 4 50,0 4 25,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0        
2011 9 77,8 9 66,7 9 55,6 9 22,2 9 0,0 9 0,0 9 0,0 9 0,0 3 0,0        
2012 5 60,0 5 40,0 5 20,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0                
2013 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 50,0 2 0,0 2 0,0 1 0,0                
2014 7 85,7 7 71,4 7 57,1 7 28,6 7 28,6 2 50,0                    
2015 8 87,5 8 62,5 8 50,0 8 25,0 3 33,3                        
2016 6 83,3 6 50,0 6 33,3                                
2017 5 100,0 5 60,0                                    
2018 6 83,3 3 66,7                                    
2019                                            
2009-2019 58 86,2 55 61,8 47 44,7 41 24,4 36 13,9 28 7,1 25 4,0 19 0,0 13 0,0 6 0,0 4 0,0
Podatki za Slovenijo
pomoč N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11
2009 22368 86,1 22368 70,7 22368 54,7 22368 39,0 22368 27,1 22368 18,2 22368 11,5 22368 6,3 22368 3,4 22368 1,8 4590 0,8
2010 23573 85,6 23573 70,5 23573 54,1 23573 39,7 23573 28,1 23573 18,3 23573 11,1 23573 6,2 23573 3,3 4842 2,0    
2011 23770 85,0 23770 69,1 23770 53,5 23770 39,6 23770 27,1 23770 16,9 23770 9,8 23770 5,7 5135 3,0        
2012 23672 84,6 23672 69,4 23672 54,4 23672 39,3 23672 26,2 23672 15,9 23672 9,6 5018 5,6            
2013 22754 84,9 22754 70,2 22754 54,2 22754 38,5 22754 24,8 22754 15,6 4761 8,8                
2014 22515 87,4 22515 72,3 22515 55,5 22515 38,8 22515 25,5 4807 15,9                    
2015 22941 86,3 22941 70,5 22941 52,7 22941 37,4 4782 25,3                        
2016 23645 85,4 23645 69,1 23645 52,3 4858 37,6                            
2017 23202 85,0 23202 69,0 4877 53,1                                
2018 23166 85,4 4822 68,9                                    
2019 4802 86,4                                        
2009-2019 236408 85,6 213262 70,0 190115 53,9 166451 38,9 143434 26,4 120944 16,9 98144 10,4 74729 6,0 51076 3,3 27210 1,8 4590 0,8