CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Dolgoživost nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Uporabnik DEMO... UPORABNIK DEMO...
Živali na kmetiji Živali na kmetijiCPZ Govedo
Drevo živali Drevo živali
Nasvet za preprečevanje parjenja v sorodstvuCPZ Govedo
Rejčev kalkulator sorodstva Rejčev kalkulator sorodstvaCPZ Govedo
Plodnost PlodnostCPZ Govedo
Prireja mleka Prireja mlekaCPZ Govedo
Somatske celice Somatske celiceCPZ Govedo
Dolgoživost Dolgoživost
PV živali na kmetiji PV živali na kmetiji
Govedoreja in okoljeCPZ Govedo
Rezultati analiz Rezultati analizCPZ Govedo
Podatki o kmetiji Podatki o kmetijiCPZ Govedo
Prireja mesa Prireja mesa
Dolgoživost multimedijska pomoč pomoč
multimedijska pomoč multimedijska pomoč

Parameter dolgoživosti
Podatki za kmetijo: DEMO
pomoč N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6
2018 6 83,3 6 66,7 6 50,0 6 16,7 6 16,7 3 0,0
2019 5 80,0 5 60,0 5 60,0 5 20,0        
2020 6 83,3 6 66,7 6 33,3 4 0,0        
2021 3 100,0 3 33,3 2 50,0            
2022 3 100,0 1 100,0                
2023 7 85,7                    
2018-2023 30 86,7 21 61,9 19 47,4 15 13,3 6 16,7 3 0,0
Podatki za Slovenijo
pomoč N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6
2018 23172 85,4 23172 70,0 23172 52,7 23172 35,8 23172 22,3 9189 13,8
2019 23091 86,2 23091 70,6 23091 51,9 23091 34,8 8957 22,8    
2020 21819 86,9 21819 69,9 21819 51,6 8440 35,9        
2021 22732 84,6 22732 67,6 8756 49,5            
2022 20251 84,6 7720 68,2                
2023 7548 85,1                    
2018-2023 118613 85,5 98534 69,4 76838 51,8 54703 35,4 32129 22,5 9189 13,8