CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Dolgoživost nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Uporabnik DEMO... UPORABNIK DEMO...
Živali na kmetiji Živali na kmetijiCPZ Govedo
Drevo živali Drevo živali
Rejčev kalkulator sorodstva Rejčev kalkulator sorodstvaCPZ Govedo
Plodnost PlodnostCPZ Govedo
Prireja mleka Prireja mlekaCPZ Govedo
Somatske celice Somatske celiceCPZ Govedo
Dolgoživost Dolgoživost
PV živali na kmetiji PV živali na kmetiji
Govedoreja in okoljeCPZ Govedo
Rezultati analiz Rezultati analizCPZ Govedo
Podatki o kmetiji Podatki o kmetijiCPZ Govedo
Prireja mesa Prireja mesaCPZ Govedo
Dolgoživost multimedijska pomoč pomoč
multimedijska pomoč multimedijska pomoč

Parameter dolgoživosti
Podatki za kmetijo: DEMO
pomoč N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10
2009 6 100,0 6 33,3 6 16,7 6 16,7 6 16,7 6 16,7 6 16,7 6 0,0 6 0,0 5 0,0
2010 4 100,0 4 100,0 4 50,0 4 50,0 4 25,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 2 0,0    
2011 9 77,8 9 66,7 9 55,6 9 22,2 9 0,0 9 0,0 9 0,0 5 0,0        
2012 5 60,0 5 40,0 5 20,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 1 0,0            
2013 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 50,0 2 0,0 1 0,0                
2014 7 85,7 7 71,4 7 57,1 7 28,6 4 25,0                    
2015 8 87,5 8 62,5 8 50,0 5 20,0                        
2016 6 83,3 6 50,0 2 50,0                            
2017 5 100,0 3 66,7                                
2018 4 100,0                                    
2009-2018 56 87,5 50 62,0 43 46,5 38 23,7 30 10,0 25 4,0 20 5,0 15 0,0 8 0,0 5 0,0
Podatki za Slovenijo
pomoč N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10
2009 22368 86,1 22368 70,7 22368 54,7 22368 39,0 22368 27,1 22368 18,2 22368 11,5 22368 6,3 22368 3,4 12865 1,8
2010 23573 85,6 23573 70,5 23573 54,1 23573 39,7 23573 28,1 23573 18,3 23573 11,1 23573 6,2 13627 3,5    
2011 23770 85,0 23770 69,1 23770 53,5 23770 39,6 23770 27,1 23770 16,9 23770 9,8 13905 6,0        
2012 23672 84,6 23672 69,4 23672 54,4 23672 39,3 23672 26,2 23672 15,9 13824 9,6            
2013 22754 84,9 22754 70,2 22754 54,2 22754 38,5 22754 24,8 13174 15,7                
2014 22515 87,4 22515 72,3 22515 55,5 22515 38,8 13062 25,7                    
2015 22940 86,3 22940 70,4 22940 52,7 13009 37,9                        
2016 23644 85,4 23644 69,1 13723 52,4                            
2017 23205 85,0 13422 68,8                                
2018 13436 84,4                                    
2009-2018 221877 85,5 198658 70,1 175315 54,0 151661 39,0 129199 26,6 106557 17,1 83535 10,6 59846 6,2 35995 3,5 12865 1,8