CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo PV živali na kmetiji nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Uporabnik DEMO... UPORABNIK DEMO...
Živali na kmetiji Živali na kmetijiCPZ Govedo
Drevo živali Drevo živali
Nasvet za preprečevanje parjenja v sorodstvuCPZ Govedo
Rejčev kalkulator sorodstva Rejčev kalkulator sorodstvaCPZ Govedo
Plodnost PlodnostCPZ Govedo
Prireja mleka Prireja mlekaCPZ Govedo
Somatske celice Somatske celiceCPZ Govedo
Dolgoživost Dolgoživost
PV živali na kmetiji PV živali na kmetiji
Govedoreja in okoljeCPZ Govedo
Rezultati analiz Rezultati analizCPZ Govedo
Podatki o kmetiji Podatki o kmetijiCPZ Govedo
Prireja mesa Prireja mesa
PV živali na kmetiji    
Plemenske vrednosti (PV) živali na kmetiji
PV se obračunavajo na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za zootehniko.

Do PV za živali v vaši čredi lahko dostopate preko spodnjih povezav:
PV za živali na kmetiji pomoč
 
PV za mlajše živali (povprečje PV staršev)
RJ pasma pomoč
LS pasma pomoč
ČB pasma pomoč