CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Živali na kmetiji nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Živali na kmetiji ŽIVALI NA KMETIJI
Podatki o živalih in krmljenju Podatki o živalih in krmljenju
Živali na kmetiji    
Datum rojstva od (DD.MM.LLLL:) Izberite datum do Izberite datum
Spol:
Pasma:
ID živali Ime živali
ID matere
ID očeta Bik (RŠ)

Izpisati želim:

Oblikovanje pogleda
Ocene zunanjosti
Elektronski dokument - Tetovirni listek
Brez oceta
Brez matere
Brez materinega oceta
Brez povezav  
Pasemski sestav živali  
 
Razvrščanje podatkov po: