CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Podatki o kmetiji nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Podatki o kmetiji PODATKI O KMETIJI
Reja Reja
Živinska gnojila na kmetiji Živinska gnojila na kmetiji
Podatki o živalih in krmljenju Podatki o živalih in krmljenju
Način gnojenja Način gnojenja
Intenzivnost reje
Priprava/prenos podatkov Priprava/prenos podatkov
Vnos številk kravjih ovratnic Vnos številk kravjih ovratnic
Dovoljenje za dostop do podatkov Dovoljenje za dostop do podatkov
Komercialni vzorci - nastavitve Komercialni vzorci - nastavitve
Podatki o kmetiji    
Večina podatkov o kmetiji je bilo pridobljenih v letu 2005 ob anketi za katero ste takrat posredovali podatke. Mnoge od njih sedaj uporabljamo v različnih preračunavanjih, zato vam jih predstavljamo in dajemo možnost, da jih dopolnite ali spremenite. Izračuni izpustov toplogrednih plinov in dušika na vaši kmetiji, ki  jih najdete znotraj zavihka Prireja mleka in okolje so odvisni od točnosti podatkov o načinu reje, gnojnih objektih in načinu gnojenja na vaši kmetiji, zato vam svetujemo, da le-te dobro pregledate. Podatki o kmetiji vam bodo lahko koristili tudi za druge namene, hkrati pa bodo z razvojem spletnega portala vedno bolj uporabljeni in nepogrešljiv vir informacij, ki so potrebni za učinkovitejše servisiranje vaše dejavnosti.