CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Prireja mesa nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Uporabnik DEMO... UPORABNIK DEMO...
Živali na kmetiji Živali na kmetijiCPZ Govedo
Drevo živali Drevo živali
Nasvet za preprečevanje parjenja v sorodstvuCPZ Govedo
Rejčev kalkulator sorodstva Rejčev kalkulator sorodstvaCPZ Govedo
Plodnost PlodnostCPZ Govedo
Prireja mleka Prireja mlekaCPZ Govedo
Somatske celice Somatske celiceCPZ Govedo
Dolgoživost Dolgoživost
PV živali na kmetiji PV živali na kmetiji
Govedoreja in okoljeCPZ Govedo
Rezultati analiz Rezultati analizCPZ Govedo
Podatki o kmetiji Podatki o kmetijiCPZ Govedo
Prireja mesa Prireja mesa
Prireja mesa   pomoč
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

  Kmetija
Telesna masa Masa trupov
Kategorija Šte-
vilo
kga kg/danb kgc kg/dand
2024
Biki >2 let 1 565 0,63 286 0,31
Telice do 30m. 1 402 0,61 205 0,30
2023
Biki do 2 let 3 492 0,75 240 0,35
Telice do 30m. 1 584 0,76 311 0,39
Teleta do 8m. 1 132 0,45 57 0,13
2022
Biki do 2 let 1 629 0,82 331 0,42
Biki >2 let 1 582 0,71 299 0,35
Telice do 30m. 1 667 0,83 367 0,45
Teleta do 8m. 3 124 0,72 62 0,28
Pogoji za grafični prikaz
 
Kategorija
Število let
Pasma
 
 
Graf
 
  Šte-
vilo
Telesna masa Masa trupov
Kmetija Slovenija Kmetija Slovenija
Kategorija Pasma kga kg/danb kgc kg/dand kga kg/danb kgc kg/dand
2024
Biki >2 let ČB 1 565 0,63 636 0,71 286 0,31 334 0,36
Telice do 30m. ČB x LIM 1 402 0,61 523 0,66 205 0,30 279 0,34
2023
Biki do 2 let ČB 3 492 0,75 601 0,88 240 0,35 314 0,45
Telice do 30m. LS 1 584 0,76 549 0,68 311 0,39 289 0,35
Teleta do 8m. ČB 1 132 0,45 199 0,86 57 0,13 100 0,38
2022
Biki do 2 let ČB 1 629 0,82 608 0,88 331 0,42 319 0,45
Biki >2 let ČB 1 582 0,71 647 0,71 299 0,35 341 0,37
Telice do 30m. LS x LIM 1 667 0,83 574 0,71 367 0,45 309 0,37
Teleta do 8m. ČB 2 130 0,65 208 0,91 61 0,23 106 0,41
Teleta do 8m. ČB x LIM 1 113 1,03 201 0,90 62 0,46 108 0,44
atelesna masa ob zakolu; bprirast telesne mase; cmasa trupov; dprirast mase trupov
 
Želim pregledati podatke o zakolih za naslednje število let: