CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Prireja mleka nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Prireja mleka PRIREJA MLEKA
Mlečne kontrole na kmetiji
Sumarni pregledi mlečnosti
ZV vime
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)
Povprečna letna mlečnost
Izračun prireje v obdobju
Prireja mleka