CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Prireja mleka CPZ Govedo Mlečnost krav (potencialna, ocenjena) nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Prireja mleka PRIREJA MLEKA
Mlečne kontrole na kmetiji
Sumarni pregledi mlečnosti
ZV vime
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)
Povprečna letna mlečnost
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)   pomoč
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Razvrsti po:
Dni po telitvi   Predviden vrh laktacije   Predvidena max dnevna mlečnost  
Potencialna mlečnost 305 dni   Indeks ocen. / potenc.   Gibanje mlečnosti  
Datum zadnje kontrole: 05.11.19
Zap. ID živali Dni po Vrh lakt. krivulje Mlečnost v 305 dneh Gibanje PV12 za kg
št.   telitvi Datum kg mleka Lakt. Potencialna Ocenjena Indeks mlečnosti mleka v 305 dni


1 SI 64815525 66 27.10.19 27,2 1 7190    
2 SI 04577007 75 24.10.19 38,2 3 9340   109,7
3 SI 44815534 73 20.10.19 28,6 1 8210    
4 SI 14577020 100 23.09.19 22,6 2 6170   104,8
5 SI 24815529 83 02.10.19 32,8 1 8810    
6 SI 24031132 348 23.01.19 22,9 5 8210 5735 0,70 91,8
7 SI 94283686 458 09.11.18 25,2 3 9450 7100 0,75 112,4
8 SI 14283677 187 02.07.19 36 4 8780 6856 0,78 110
9 SI 84076962 394 27.12.18 24,5 4 8570 7017 0,82 107,9
10 SI 64034272 381 16.12.18 32 4 7750 6381 0,82 107,6
11 SI 34283699 318 15.02.19 28,2 2 8350 7010 0,84 113,8
12 SI 04577014 315 20.02.19 31,1 2 8930 7791 0,87 103,1
13 SI 74283695 307 02.03.19 35,5 3 10190 9017 0,88 106,6
14 SI 14577013 351 07.01.19 29,8 2 7360 6759 0,92 106,1