CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Prireja mleka CPZ Govedo Povprečna letna mlečnost nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Prireja mleka PRIREJA MLEKA
Mlečne kontrole na kmetiji
Sumarni pregledi mlečnosti
ZV vime
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)
Povprečna letna mlečnost
Povprečna letna mlečnost    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Povprečna letna mlečnost kmetije
2004 6054,7
2005 5829,9
2006 5969,8
2007 6156,4
2008 5949,9
2009 6622,3
2010 6478,2
2011 6203,8
2012 6381,8
2013 6171,7
2014 6717,9
2015 5830,5
2016 6077,7
2017 6228,8
2018 6153,4
2019 6478,3
Vrednost, ki se je v letu 2006 upoštevala, če ste na Zbirni vlogi, na obrazcu A, označili:
Želim, da se mi v skladu z uredbo o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso upošteva povprečna letna mlečnost kmetijskega gospodarstva, ki jo izračuna KIS.