Ostali prispevki

LetoVrstaAvtor(ji)Naslovi
2023NoticaVerbič J.Prizemni ozon - škodljivi učinki na ljudi in rastline in prispevek kmetijstva k njegovemu nastajanju
2021IlustracijaWright N. T., Kelleghan D. B., Pecnik Ž., Curran, T. P.Zgodba o Amonijaku
2017ČlanekŽabjek A. in sod.Napoved telesne mase in klavnosti goved na podlagi mase klavnih trupov
2017ProsojniceBabnik D.Pitanje bikov s travniško krmo
2017ProsojniceVerbič J.Pomen kakovosti voluminozne krme za prirejo mleka
2017ProsojniceŽnidaršič T. in sod.Vzorčenje, organoleptična ocena in ocena hranilne vrednosti krme z metodo NIRS
2016ProsojniceSušin J.Novosti pri izvajanju nitratne direktive v praksi
2016ProsojniceVerbič J.Novosti pri izvajanju nitratne direktive: živisnka gnojila
2015PoročiloŽnidaršič T. in sod.Kakovost travniške krme v letu 2014
2014ČlanekVerbič J.Aflatoksini v mleku – predpisane največje dovoljene vsebnosti v koruzi ne zagotavljajo neoporečnega mleka
2014ČlanekVerbič J. in sod.Neto energijska vrednost travne silaže
2014ČlanekVerbič J. in sod.Podatki o vsebnosti sečnine v mleku molznic kažejo na velik primanjkljaj beljakovin v krmnih obrokih
2014PriporočiloVerbič J.Priporočilo za siliranje koruze, ki je bila poplavljena
2014ČlanekVerbič J.Tveganja za onesnaženje koruznega zrnja z aflatoksini
2013NoticaJenko J.Rezultat osemenjevanja z biki s pozitivno plemensko vrednostjo za lastnost dolgoživosti
2013ČlanekVerbič J.Sestava in energijska vrednost sena iz travnikov, ki jih zaradi deževnega vremena v maju ni bilo mogoče pravočasno pokositi
2012PriporočiloVerbič J.Aflatoksini v krmi in v mleku
2012PriporočiloVerbič J.Kakovost krme in vročinski stres pri kravah molznicah
2012ČlanekVerbič J.Kakovost silaže iz koruze, ki jo je v letu 2012 prizadela suša
2012ČlanekJenko J.Klimatske razmere v hlevu
2012PriporočiloVerbič J.Lucerna v prehrani krav molznic
2012PriporočiloVerbič J.Priporočila za siliranje koruze, ki jo je prizadela suša
2011PriporočiloVerbič J.Kaj storiti s koruzo, ki jo je poškodovala toča?
2011PriporočiloVerbič J.Listeria monocytogenes in silaža
2011PriporočiloVerbič J.Pomen oskrbe molznic z vodo v obdobjih vročega vremena
2011ProsojniceJenko J.Povečano tveganje za pojav vročinskega stresa
2011PriporočiloVerbič J.Siliranje koruze
2010ČlanekSlatnar J. in sod.Kakovost silaže iz poplavljene koruze in poplavljenih bal
2010ČlanekJeretina J.Spremljanje števila somatskih celic preko spletnega portala govedo
2010PravilnikPerpar T. in sod.Strokovna pravila in opis metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu
2010PriporočiloVerbič J.Ukrepi za blaženje morebitnih povečanih vsebnosti mikotoksinov v silaži iz poplavljene koruze pri reji molznic
2010ČlanekBabnik D. in sod.Vpliv okoliške temperature na mlečnost in sestavo mleka pri kravah
2009ČlanekJeretina J.Napovedovanje mlečnosti molznic na podlagi prvih mlečnih kontrol
2006ČlanekBabnik D.Sestava živinskih gnojil v Sloveniji
2006ČlanekBabnik D. in sod.Ali lahko z ustrezno prehrano molznic in z drugimi ukrepi znižamo previsoko zmrziščno točko mleka