Centralna podatkovna zbirka Govedo

Namenjena je rejcem govedi, strokovnim službam v kmetijstvu in ostalim uporabnikom. Vodi in upravlja jo Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za živinorejo. Tu se zbirajo podatki, ki nastajajo pri izvajanju javne službe strokovnih nalog v govedoreji. Poleg izvajalcev javne službe strokovnih nalog v govedoreji imajo pravico dostopa do omejenega obsega podatkov v CPZ Govedo tudi izvajalci javne službe kmetijskega svetovanja, izvajalci ukrepov kmetijske politike ter dejavnosti osemenjevanja goveda. Dostop do podatkov o svoji čredi imajo tudi rejci, vključeni v rejske programe.

Varovanje zasebnosti in podatkov

V spletni portal GOVEDO.si (www.govedo.si) se lahko posameznik prijavi le kot registrirani uporabnik. Za dostop je potrebno izpolniti posebni obrazec. Za namen izvajanja javne službe za dostop posameznega zaposlenega zaprosi njegov delodajalec (organizacija/zavod/…). Vsak registriran uporabnik dobi svoje uporabniško ime in geslo, ki je tajno. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo s svojim uporabniškim imenom in z geslom upravljal izključno sam oz. od njega pooblašcena oseba.

V CPZ Govedo se zbirajo tudi osebni podatki rejcev, vključenih v kontrolo prireje in porekla. Uporabniki CPZ Govedo, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi, skladno z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta www.govedo.si. Dostopni osebni podatki se lahko uporabijo le za namene izvajanja javne službe.

Uporabniki CPZ Govedo so dolžni vse dostopne osebne in druge podatke čuvati kot poslovno skrivnost in nepooblaščenim osebam preprečiti dostop. Uporaba podatkov, katerih vir je CPZ Govedo, v komercialne in druge namene, izven dovoljenja za uporabo, je prepovedana in kazniva.

Na portalu Govedo.si posodabljamo sistem prijavljanja uporabnikov. Kot prvega bomo posodobili sistem prijave za rejce. Nov sistem omogoča zagotavljanje večje varnosti podatkov in prilagajanje novi evropske uredbe o varovanju podatkov GDPR Za rejce bo povecana varnost osebnega gesla, geslo bodo lahko sami tudi zamenjali. Zamenjava sistema prijave bo neopazna in jo bomo začeli izvajati z 02.06.2018. Več o tem lahko preberete na www.govedo.si/sprememba-prijave ali nam pišete na govedo@kis.si.