Centralna podatkovna zbirka Govedo

Podatkovna zbirka je namenjena rejcem govedi, strokovnim službam v kmetijstvu in ostalim uporabnikom glede na njihove pravice dostopa do podatkov. V njej zajemamo in obdelujemo podatke o prireji mleka in mesa, živalih ter vsega kar je namenjeno podpori rejskemu, strokovnemu in raziskovalnemu delu.