Ocenjevanje lisastega goveda v aplikaciji RINDROID

PRIROČNIK S POJASNILI OCENJEVANIH LASTNOSTI LISASTE PASME V APLIKACIJI FLECKSCORE – RINDROID

Tomaž PERPAR

Peter PODGORŠEK

Urban VODOPIVC

Datum: 2.6.2022      


Priprava excelove razpredelnice prvesnic za ocenitev

Pomembno!: Za izvoz podatkov prvesnic morajo biti le te predhodno naročene na ocenjevanjeNa spletni strani govedo.si sledite sledečemu redosledu povezavav:

CPZ Govedo > Uporabnik XY > Aplikacija Govedo > Ocenjevanje živali > Naročanje ocenjevalnih listov

  1. V iskalnem polju izberete kategorijo “Neocenjene že izpisane” ter izberete možnost NAPREJ.
Slika 1: Priprava excelove razpredelnice živali za ocenitev

2. V iskalnik vnesete pristojen zavod in pasmo živali (NAPREJ) ter datum telitve (npr.: 01012022). Iskalnik vam pripravi seznam neocenjenih prvesnic katerega lahko na telefon prenesete v treh različicah (excel, pdf, excel v rindroid zapisu). Izberete excel v rindroid zapisu ( ikona s kravo, Slika 2).

Slika 2: Različice formatov seznama izpisanih živali

Opomba: Naj bo vnesen datum telitev dovolj star, da bodo vključene vse že izpisane živali, ki so še aktivne a neocenjene.

Namestitev aplikacije in uvoz excelove razpredelnice živali

3. Na telefon si namestite datoteko rindroid_release.apk. Ob pričetku nameščanja aplikacije potrdite pojavno okno, da dovolite nameščanje aplikacij neznanih razvijalcev

4. Na prvi prikazni strani vnesete številko ocenjevalca. Polje »Ocenjevalno mesto« pustite prazno.

5. V aplikaciji se z drsnim gibom v levo (2x) prestavite v zavihek ADMIN.

Slika 3: Določitev poti dostopa do shranjene preglednice živali

6. V prvo vrstico »Za spreminjanje vpišite 1337« vnesete administratorsko geslo 1337 in pogledate, kam vodi pot za shranjevanje datotek (kam je telefon shranil excel datoteko, ki ste jo prenesli iz govedo.si).

Primer: /storage/emulated/0/Rindroid

Opomba: Če aplikacija javi napako oz. ne poznate točne poti do lokacije datoteke:

V prenosih, kjer se nahaja razpredelnica pridržite na excel datoteko, da se prikažejo dodatne možnosti (deljenje z drugimi, brisanje datoteke ali razdelek ( tri pike), kjer najdete možnost Podrobnosti. Izpiše se vam eksakten zapis poti do lokacije shranjene datoteke, ki ga morate prepisati v aplikacijo.

7. Zapisano ime uvozne datoteke mora biti identično imenu iz spleta prenesene excelove datoteke (»Prvesnice.xls«). V tretji vrstici administratornega zavihka po potrebi popravite ime excelove uvozne datoteke, če se 100% ne ujema.

Opomba: Bodite pozorni na velike začetnice in končnico uvozne datoteke ( .xls ). Ime izvozne datoteke pustite takšno kot ga predlaga aplikacija sama.Vrnete se na prvo prikazno stran aplikacije in uvozite excelovo datoteko.

8. Vrnete se na prvo prikazno stran aplikacije in uvozite excelovo datoteko..

Slika 4: Uvoz excelove razpredelnice

9. Z drsnim gibom v levo prispete do seznama vseh zabeleženih rej, kjer lahko izbirate med posameznimi rejci in živalmi v čredah.

10. Pričnete z vnašanjem meritev in ocen lastnosti zunanjosti. Okrajšave in redosled lasnosti je pojasnjen v nadaljnih korakih.

Prva ocenjevalna stran aplikacije Rindroid  

  

Slika 5: Prva ocenjevalna stran aplikacije Rindroid

1) Barva glave
Bela glava0
Enostranska obarvanost okoli oči1
Obojestranska obarvanost okoli oči2
Rdeča glava3
Preglednica 1: Barva glave

2) Barva trupa
Temno rdeča1
Rdeča2
Temno rumena3
Rumena4
Preglednica 2: Barva trupa

3) Lise
Skoraj brez belih lis1
Bele in barvne lise2
Nekaj lis3
Veliko majhnih lis4
Prevladujoča bela barva5
Preglednica 3: Lise

4) VK: Višina križa – razdalja od tal do namišljene

5)Dolžina hrbta – razdalja od vihra do namišljene črte med kolčnimi kostmi v cm črte med kolčnima grčama v cm

6) DK: Dolžina križa – razdalja od začetka kolčnih kosti do konca sednih grč v cm

7) KŠ: Kolčna širina – razdalja zunanjih robov kolčnih kosti v cm

8) Globina telesa – razdalja med hrbtom in najglobljim delom telesa brez popka v cm

9) Okvir – Skupna ocena za okvir se izračuna na podlagi meritev: višine križa, dolžine telesa (dolžina hrbta + dolžina križa), kolčne širine in globine telesa, v razmerju 3: 1: 1: 1 ter laktacije v kateri se krava nahaja. To pomeni, da dobijo krave z enakimi merami različne ocene glede na laktacijo v kateri so ocenjene.   

Slika 6: Lastnosti okvirja
68 – 70 – 7273 – 75 – 7778 – 80 – 8283 – 85 – 8788 – 90 – 93
zelo majhna
majhna
povprečna
velika
zelo velika
Preglednica 4: Klasifikacija krav glede na skupno oceno za okvir

10) Omišičenost – Ocenjujemo omišičenost stegen. Ocena je primerljiva z EUROP klasifikacijo ocenjevanja trupov na liniji klanja. Ocenjujemo v razponu od 68 do 93 točk, povprečna ocena je 80 točk in ustreza razredu R oziroma oceni 5 v točkovanju od 1 do 9, z ravno do rahlo izbočeno obliko stegen.

Slika 7: Prikaz različnih ocen omišičenosti glede na EUROP klasifikacijo
Slika 8: Omišičenost stegna

TočkovanjeOcena 1 do 9EUROPOpis oblike stegna
68 – 701PZelo vbočeno
71 – 732O-Očitno vbočeno
74 – 763OVbočeno
77 – 794R-Rahlo vbočeno
805RNaravnost
81 – 836R+Rahlo izbočeno
84 – 867UIzbočeno
87 – 898U+Jasno izbočeno
90 – 939EZelo izbočeno
Preglednica 5: Točkovanje omišičenosti stegna v primerjavi s klasifikacijo EUROP in ocenjevanja na skali od 1 do 9

Druga ocenjevalna stran aplikacije Rindroid

Slika 9: Druga ocenjevalna stran aplikacije Rindroid

11) Dolž. v. spr.: Dolžina vimena spredaj – Ocena dolžina vimena spredaj opisuje dolžino prednjega dela vimena od pripetosti v trebušno steno do prečnega razcepa vimena. Če ni mogoče videti prečnega razcepa vimena, se za merilno mesto uporabi sredina med sprednjim in zadnjim seskom. Optimalna ocena je 8 (8 do 9).

Slika 10: Prikaz različnih ocen pripetosti vimena

Vime spredajDolžinaOcena
Izjemno kratkopod 13 cm1
Zelo kratko14 cm2
Kratko16 cm3
Rahlo kratko18 cm4
Povprečno20 cm5
Malo daljše22 cm6
Dolgo24 cm7
Zelo dolgo26 cm8
Izjemno dolgoveč kot 27 cm9
Preglednica 6: Ocena dolžine prednjega dela vimena, optimalno je zelo dolgo vime ( cca 26 cm) z oceno 8

12) Pripetost: Pripetost vimena spredaj – S pripetostjo vimena spredaj opisujemo kot med navidezno navpičnico in črto, ki ustreza nagibu sprednjega dela vimena (Slika 13). Manjši kot je kot, nižja je ocena in obratno (0 do 10° ocena 1, 80°do 90° ocena 9). Optimalna ocena je 7. V primeru precejšnjih razlik v pripetosti oz. povezanosti vimena pod trebuhom med levo in desno stranjo živali, vime ocenjujemo na slabši strani. To velja le, če je vime zdravo.

Slika 11: Pripetost vimena spredaj, optimum je ocena 7 pri kotu 60° do 70°

13) Nam. spr. s.: Namestitev sprednjih seskov – Opisujemo njihovo namestitev glede na prednjo četrt vimena. Ocene gredo od 1, ko sta prednja seska izrazito na zunanji strani četrti vimena, do 9, ko sta izrazito na notranji strani. Pri namestitvi na sredini je ocena 5, optimalna je namestitev rahlo navznoter z oceno 6.

Slika 12: Prikaz različnih ocen namestitve prednjih seskov

14) Dolžina seskov – Merimo dolžine sprednjih seskih od dna vimena do konice seskov. Zelo kratki < 2 cm dolgi seski dobijo oceno 1, dolgi > 11 cm pa oceno 9. Optimalni so povprečni 5 cm dolgi seski z oceno 5.

Slika 13: Prikaz različnih ocen dolžine seskov

DolžinaOcena
Manj kot 2 cm
1
2 cm
2
3 cm
3
4 cm
4
5 cm
5
6 cm
6
7-8 cm
7
9-11 cm
8
Več kot 11 cm9
Preglednica 7: Ocene glede na dolžino prednjih seskov

15) Debelina seskov – Merimo debelino prednjih seskov na mestu pripetosti seska na vimenu. Optimalni so povprečni 2,25  do 2,75 cm debeli seski z oceno 5.

Slika 14: Prikaz različnih debelin prednjih seskov na mestu pripetosti seska na vimenu

16) Globina vimena – Ocenjujemo oziroma merimo razdaljo od najnižjega dela dna vimena do sredine skočnega sklepa. Vime, ki ima dno vimena pod skočnim sklepom dobi oceno 1 ali 2, na ravni skočnega sklepa 3, povprečna ocena je 5, zelo plitvo vime > 15 cm nad skočnim sklepom pa 9. Optimalna ocena je 8 (7 – 8), 12 do 14 cm nad skočnim sklepom.

Slika 15: Prikaz ocen različnih globin vimena

17) Dolž. v. zad.: Dolžina vimena zadaj – Opisuje dolžino stegneničnega vimena od prečnega razcepa vimena, gledano od strani vzdolž vodoravne črte do konca vimena. Če ni mogoče videti prečnega razcepa vimena, se za merilno mesto uporabi sredina med sprednjim in zadnjim seskom. Optimalna ocena je 8. Pri oceni si lahko pomagamo  z meritvami.

Slika 16: Prikaz ocen različnih dolžin vimena zadaj
Vime zadajDolžinaOcena
Izjemno kratkopod 13 cm1
Zelo kratko14 cm2
Kratko16 cm3
Rahlo kratko18 cm4
Povprečno20 cm5
Malo daljše22 cm6
Dolgo24 cm7
Zelo dolgo26 cm8
Izjemno dolgoveč kot 27 cm9
Preglednica 8: Ocene dolžin vimena zadaj

18) C. Vez.: Centralna vez – Izraženost centralne vezi, ki deli vime po vertikali na dve polovici, ocenjujemo na osnovi globina centralne vezi, in njene višine, pri čemer je globina pomembnejša od višine. Ocenjujemo jo od zadaj. Živali, ki nimajo opazne centralne vezi dobijo oceno 1, tiste s povprečno izraženo 5 in živali z močno izraženo centralno vezjo dobijo oceno 9.

Slika 17: Prikaz različnih ocen izraženosti centralne vezi

OcenaVdolbinaIzraženost navzgor
1Prelomljena  
2Ni vidna= 0 cm 
3Komajda vidna< 1 cm 
4Vidna1-2 cm 
Komajda vidna< 1 cmCentralna vez s srednjo višino
5Dobro vidna2-3 cm 
Vidna1-2 cmCentralna vez s srednjo višino
6Dobro vidna2-3 cmCentralna vez s srednjo višino
7Jasna> 3 cmCentralna vez do zgornje višine
8Jasna> 3 cmCentralna vez visoko navzgor izražena
9Jasna> 3 cmCentralna vez visoko navzgor močno izražena
Preglednica 9: Ocene izraženosti centralne vezi

19) Nam. z. s.: Namestitev zadnjih seskov – Z oceno opisujemo njihovo namestitev glede na četrt vimena. Pri ocenjevanju gledamo žival od zadaj. Ocene gredo od 1, ko sta zadnja seska izrazito na zunanji strani četrti vimena, do 9, ko sta izrazito na notranji strani. Pri namestitvi na sredini je ocena 5, optimalna je namestitev rahlo navznoter z oceno 6.

Slika 18: Prikaz različnih ocen namestitve zadnjih seskov

20) P. zad. s.: Položaj zadnjih seskov – Z oceno nagiba zadnjih seskov opisujemo njihov nagib glede na navpičnico. Pri ocenjevanju gledamo žival od zadaj. Ocene gredo od 1, ko sta zadnja seska usmerjena izrazito navzven, do 9, ko sta usmerjena izrazito navznoter. Pri navpičnem sesku je ocena 5, optimalna usmeritev je rahlo navznoter z oceno 6.

21) Vime izr.: Vime izračun – S strani aplikacije izračunana skupna točkovna ocena vimena

22) Vime – S strani ocenjevalca dodeljena skupna točkovna ocena vimena (68-93 točk)

NAPAKE VIMENA: Glede na izraženost napake ocenjevalec pripiše -1 ali -2 točki.

Napake vimena
Stopnič.: Stopničasto vime
Oz. str. raz.: Ozek stranski razmak seskov
Vime neiz.: Neizenačeno vime
1s. n. na.: Nagib prednjih seskov naprej
Edem: Edem vimena
Lijakasti seski
Preglednica 10: Napake vimena, ki vplivajo na skupno oceno vimena

Tretja ocenjevalna stran aplikacije Rindroid

Slika 19: Tretja ocenjevalna stran aplikacije Rindroid

23) Čistost vimena – Pri čistosti vimena opisujemo prisotnost in stopnjo razvitosti dodatnih seskov. Zaželeno je čisto vime brez nastavkov za dodatne seske. V aplikaciji je možnost vnosa treh ocen čistosti vimena hkrati. V kolikor je vime brez napak se v prvi razdelek (Čistost 1) vnese ocena 9 (čisto vime).

OpisOcena
Fistula1
Prisesek2
Aktivni pasesek3
Medsesek4
Nastavek medseska5
Velik pasesek6
Majhen pasesek7
Nastavek paseska8
Čisto vime9
Preglednica 11: Ocene za čistost vimena opisujejo prisotnost in razvitost dodatnih seskov

24) Mir. molž.: Mirnost pri molži –

Četrta ocenjevalna stran aplikacije Rindroid

Slika 20: Četrta ocenjevalna stran aplikacije Rindroid

25) Nagib kr.: Nagib križa – Ocenjuje se naklon med kolčno in sedno grčo. Močno nadgrajene živali dobijo oceno 1, živali z rahlo nagnjenim križem (4 cm) oceno 5 (željena ocena) in živali z močno pobitim križem oceno 9. Živali z ravnim križem dobijo oceno 3.

Slika 21: Prikaz različnih ocen nagiba križa

26) Kot. sk. skl.: Kot skočnega sklepa – Kot skočnega sklepa se ocenjuje gledano od strani na sprednji strani skočnega sklepa. Živali z zelo velikim kotom (160o) (strma stoja) dobijo oceno 1, živali s kotom cca. 145-150o oceno 5 in živali, ki imajo zelo majhen kot (134o) (sabljasta stoja) dobijo oceno 9.

Slika 22: Prikaz različnih ocen glede na kot skočnega sklepa

27) Izr. Sk. skl.: Izraženost skočnega sklepa – Izraženost skočnega sklepa ocenjujemo z vseh strani. Zadebeljen dobi oceno 1, zelo tanek 9, povprečen 5. Zaželen je zelo tanek skočni sklep ocena 7 do 9.

Slika 23: Prikaz različnih ocen glede na izraženost skočnega sklepa

28) Biclji Ocenjujemo čvrstost bicljev. Ocene gredo od 1 izjemno mehak do 9 izjemno strm (naprej upognjen) bicelj. Pri srednji oceni 5 je bicelj elastičen, nekoliko mehkejši. Želen je čvrst trden bicelj z oceno do 7. Strm z oceno 8 ali več ni željen.

Slika 24: Prikaz različnih ocen namestitve in elastičnosti biclja

29) Parklji-Višino parklja ocenjujemo v petnem delu. Želeni so visoki parklji z oceno 8. Pri ocenah si lahko pomagamo z meritvami.

Slika 25: Prikaz različnih ocen višine parklja

Višina od tal do roba parkljaocena
do 1,0 cm1
1,5 cm2
2,0 cm3
2,5 cm4
3,0 cm5
3,5 cm6
4,0 cm7
4,5 cm8
5,0 cm in več9
Preglednica 12: Ocene višine parklja

30) Kot parklja

31) Noge: Skupna ocena za noge – S strani ocenjevalca dodeljena skupna točkovna ocena lastnosti nog (68-93 točk).

Slika 26: Lastnosti nog

32) Noge izr.: Noge izračun – S strani aplikacije izračunana skupna točkovna ocena lastnosti nog

SEZNAM NAPAK OKVIRJA, PARKLJEV IN VIMENA:

Peta ocenjevalna stran aplikacije Rindroid

Slika 43: Povzetek skupnih ocen po posamičnih sklopih