Rezultati kontrole mleka in mesa v letu 2021

V publikaciji predstavljamo rezultate kontrole v govedoreji za leto 2021. Glavni poudarki:

 1. govedo redi 28.178 kmetij (911 manj kot leta 2020),
 2. 467.397 glav ali 16,6 na kmetijo,
 3. v obračunu prireje mleka (305 dni) je bilo 78.113 krav z mlečnostjo 7.292 kg/4,02/3,38
  1. rjava 7.643 krav, 6.284 kg/4,13/3,50
  2. lisasta 28.061 krav, 6.172 kg/4,10/3,44
  3. črno-bela 34.413 krav, 8.545 kg/3,96/3,33
 4. v kontroli mesa je bil8 1.124 živali od tega 865 telet
  1. šarole rojstna teža 43,3 kg, ob odstavitvi ¸298,3 kg (1.209 g/dan),
  2. limuzin rojstna teža 43,0 kg, ob odstavitvi 261,6 kg (1.042 g/dan),
  3. angus rojstna teža 35,1 kg, ob odstavitvi 303,1 kg (1.134 g/dan).

Povezava do poročila 2021 in preteklih let