Vabilo na strokovni posvet Veterinarska oskrba molznic, Oplotnica 25. 10. 2019
Vabilo na strokovni posvet Veterinarska oskrba molznic, Oplotnica 25. 10. 2019
ZDRGLPS vabi na 14. strokovni posvet Veterinarska oskrba krav molznic, ki bo v petek 25. oktobra 2019 ob 10:00 v občinski dvorani občine Oplotnica, Goriška ...

Rezultati kontrole mleka in mesa v letu 2018

V publikaciji predstavljamo rezultate kontrole v govedoreji za leto 2018. Glavni poudarki:

 1. govedo redijo 30.351 kmetije (1.052 manj kot leta 2017),
 2. 461.973 glav ali 15,2 na kmetijo,
 3. v obračunu prireje mleka (305 dni) je bilo 78.748 krav z mlečnostjo 7052 kg/4,00/3,32
  1. rjava 8.422 krav, 6099 kg/4,11/3,40
  2. lisasta 29.048 krav, 6039 kg/4,08/3,37
  3. črno-bela 33.934 krav, 8256 kg/3,93/3,27
 4. v kontroli mesa so bile 1.045 živali od tega 682 telet
  1. šarole rojstna teža 44,5 kg, ob odstavitvi 284,4 kg (1.140 g/dan),
  2. limuzin rojstna teža 42,3 kg, ob odstavitvi 253,5 kg (1.009 g/dan).

Povezava do poročila 2018 in preteklih let