Izvajalci strokovnih nalog v govedoreji smo uspešno obnovili Certifikata kakovosti ICAR

Presojevalka za certifikat kakovosti (CoQ) pri mednarodni organizaciji ICAR se je v Sloveniji mudila konec novembra 2023. Presojala je področja:

 • Označevanje goveda
 • Kontrola prireje mleka
 • Kontrola prireje mesa
 • Vodene rodovniških knjig
 • Ocenjevanje zunanjosti živali
 • Obdelava podatkov
 • Laboratoriji za analizo mleka
 • Referenčni laboratorij za analizo mleka

Mednarodna organizacija ICAR (www.icar.org) deluje z namenom uveljavljanja razvoja in izboljšanja spremljanja proizvodnosti in identifikacije živali. ICAR izvaja tudi certificiraje na področjih, ki jih pokriva.

Priznani izvajalci strokovnih nalog v govedoreji:

 • UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
 • Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za živinorejo
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in 7 območnih kmetijsko gozdarskih zavodov
 • UL, Veterinarska fakulteta
 • UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Pripravila: dr. Betka Logar