Rezultati kontrole mleka in mesa v letu 2022

V publikaciji predstavljamo rezultate kontrole v govedoreji za leto 2022. Glavni poudarki:

 1. govedo redi 27.110 kmetij (1.068  manj kot leta 2021),
 2. 448.754 glav ali 16,6 na kmetijo,
 3. v obračunu prireje mleka (305 dni) je bilo 76.430 krav z mlečnostjo 7.381 kg/4,03/3,36
  1. rjava 7.184 krav, 6.380 kg/4,16/3,48
  2. lisasta 27.336 krav, 6.231 kg/4,11/3,41
  3. črno-bela 33.866 krav, 8.656 kg/3,97/3,31
 4. v kontroli mesa je bilo 1.216 živali od tega 962 telet
  1. šarole rojstna teža 43,6 kg, ob odstavitvi 292,7 (1.177 g/dan),
  2. limuzin rojstna teža 45,5 kg, ob odstavitvi 268,4 kg (1.076 g/dan),
  3. angus rojstna teža 35,8 kg, ob odstavitvi 275,7 kg (1.030 g/dan).

 

Povezava do poročila 2022 in preteklih let