Pregled zakola in klavne kakovosti goved, Slovenija 2023

Predstavljamo strukturo zakola ter klavno kakovost in lastnosti rasti glede na:

  • leto zakola,
  • kategorijo in
  • pasmo oziroma križanje;
  • klavno kakovost in lastnosti rasti goved, ki so bila vključena v kontrolo prireje mesa.

Najnovejšo različico in ostale iz predhodnih let si lahko ogledate na sledeči povezavi.