Stanje in izzivi v (slovenski) živinoreji, Ločniškarjevi dnevi, 24. 11. 2023

Spoštovani!

Vabimo vas 10. Ločniškarjeve dneve, ki bodo v petek, 24.11.2023 ob 9. uri v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko, Biotehniške fakultete, Groblje 3, Domžale.

Tema strokovno – znanstvenega posveta bo »Stanje in izzivi v (slovenski) živinoreji«, ker letos praznujemo stoto obletnico rojstva prof. ddr. Franca Ločniškarja.

Posvet bo možno spremljati tudi na daljavo: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/dusan.tercic

(Koda dostopa: 1213268218)

Program z imeni eminentnih predavateljev in naslovi predavanj najdete v priponki.

Vabljeni!

Prof. dr. Tatjana Pirman
Prodekanja Oddelka za zootehniko