Prestavljena je svetovna konferenca za rjavo pasmo, Madison, Wisconsin, ZDA

Prestavljena je svetovna konferenca za rjavo pasmo, Madison, Wisconsin, ZDA

Obveščamo vas, da je prestavljena svetovna konferenca za rjavo pasmo, ki bo od 26. do 30. septembra 2021 v ZDA v Madisonu. Obvestilo: World-Brown-Swiss-Conf-2020-21Download ... Preberi več.
Prekinitev kontrole mleka in mesa

Prekinitev kontrole mleka in mesa

Spoštovane rejke in rejci, obveščamo vas, da smo z namenom, da preprečimo širjenje epidemije, 16. 3. 2020, začasno (za obdobje 14 dni) prenehali izvajati javno službo strokovnih nalog v živinoreji ... Preberi več.
Začasni ukrepi označevanja in registracije živali

Začasni ukrepi označevanja in registracije živali

3. aprila 2020 je stopila v veljavo odredba o poenostavljeni registraciji in označevanju govedi. Odredba velja do nadaljnjega oz. najdlje do 1. septembra 2020. Za ves čas epidemije velja: neoznačeno ... Preberi več.
Pregled zakola in klavne kakovosti goved, Slovenija 2019

Pregled zakola in klavne kakovosti goved, Slovenija 2019

V publikaciji so zajeti podatki o zakolu in klavni kakovosti goved zaklanih v slovenskih klavnicah v letu 2019. Predstavljamo: strukturo zakola ter klavno kakovost in lastnosti rasti glede na: leto ... Preberi več.
Nov prikaz diferencialnega števila somatskih celic (DŠSC)

Nov prikaz diferencialnega števila somatskih celic (DŠSC)

DŠSC prikazuje delež vnetnih somatskih celic od skupnega števila somatskih celic (ŠSC). V normalnem stanju jih je 30 - 40 %. Vsako povečanje še ne pomeni obolenja vimena, povečevanje deleža ... Preberi več.
Usposabljanje izvajalcev strokovnih nalog v živinoreji

Usposabljanje izvajalcev strokovnih nalog v živinoreji

Vabimo vas,, da se udeležite strokovnega izpopolnjevanja s preizkusom znanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji. Organizacijam, ki izvajajo strokovne naloge v živinoreji smo vabila in okvirne programe poslali že ... Preberi več.
Študija povezave genetskih vplivov na somatske celice v mleku pri govedu rjave pasme

Študija povezave genetskih vplivov na somatske celice v mleku pri govedu rjave pasme

Dr. Daša JEVŠINEK SKOK s sodelavci je na ZED 2019 predstavila obsežno analizo genetskih vplivov na somatske celice v mleku rjavih krav in s tem posredno na zdravstveno stanje vimena ... Preberi več.
Brown Swiss nova blagovna znamka evropskih rejcev rjave pasme

Brown Swiss nova blagovna znamka evropskih rejcev rjave pasme

Evropska zveza rejcev rjave pasme in nacionalne zveze za rjavo pasmo so predstavile novo skupno blagovno znamko Brown Swiss, ki jo bodo v svojih objavah, predstavitvah in promociji pasme uporabljale ... Preberi več.