V najnovejšem glasilu EAAP boste našli bogato paleto zanimivih člankov in raziskav, ki obravnavajo različne teme znanosti o živalih.

Izpostavljamo:

  • Raziskavo o vplivu krmnega dodatka treh nordijskih rjavih makroalg na emisije metana iz prebavil in produktivnost krav molznic
  • Raziskavo o povezavi med transkriptomom želodčnega epitelija in mikrobioma različnih mesnih pasem govedi ter njun vpliv na izkoristek krme
  • Raziskavo o vplivih na točnost genske napovedi v združenih populacijah prašičev
  • Spletni seminar ATF “Kmetijski metan – ocena njegove pomembnosti in iskanje rešitev”

V glasilu EAAP (European Federation of Animal Science, www.eaap.org) boste našli še več zanimivih člankov, novic in raziskav s področja živinoreje.

Vabimo vas, da spremljate podkaste o znanosti o živalih, ki so na voljo v glasilu, ter se udeležite dogodkov, konference in delavnic, kjer boste lahko aktivno sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki ter prispevali k napredku znanosti o živalih.

Prevod in organizacija slovenske različice glasila EAAP: Martin Šimon

Pripravil: Urban Vodopivc