Živinorejska razstava – Velike Lašče, 09.09.2023

V počastitev 110 let kmetijske zadruge Velike Lašče in 30 let Govedorejskega društva so veliko laški
živinorejci v sodelovanju s kmetijsko zadrugo, selekcijsko službo pri KGZS – Zavod LJ in lokalnimi
društvi (govedorejsko, konjerejsko, kmečke žene, podeželske mladine in rejci malih živali) pripravili
živinorejsko razstavo. Na razstavi so bile predstavljene krave in telice rjave pasme, bik rjave pasme iz
osemenjevalnega centra Preska v izvornem tipu, avtohtona cikasta pasma, šarole pasma, slovenski
hladnokrvni konji (kobile z žrebeti in žrebci), slovenska posavska pasma konj (kobile z žrebeti in
žrebec) ter male živali.

Poročilo pripravil: Matija Rigler