Ohranjanje zdravja vimen s pomočjo podatkov kontrole prireje

Uspešnost preprečevanja in zdravljenja mastitisov je odvisna predvsem od pravočasne in zanesljive diagnostike, ki temelji na:

Več o posameznih kazalnikih si lahko preberete v povezanih prispevkih.

Posredni kazalniki na prikrite mastitise ŠSC, ISC, PSC in DŠSC nam lahko služijo pri:

  • odkrivanju problematičnih krav, ki bi lahko imele mastitis,
  • odločanju o rabi mleka problematičnih krav v druge namene,
  • odločanju o izločitvi krav iz reje,
  • odločanju o načinu presušitve,
  • določanju zaporedja krav pri molži.