Presežek somatskih celic

Subklinični mastitisi, ki v prireji mleka povzročajo velike ekonomske škode. Na njih posumimo na osnovi nekaterih posrednih kazalnikov, ki nas opozorijo, da se tem molznicam temeljito posvetimo.

Presežek števila somatskih celic (PSC), eden njih, je definiran kot presežek števila somatskih celic (ŠSC) nad potekom krivulje standarda ŠSC zdravih krav v standardni laktaciji. Pri izračunu upoštevamo:

  • zaporedno laktacijo in
  • stadij laktacije, v katerih se nahajajo meritve ŠSC,
  • višino ŠSC in
  • intenzivnost mlečnosti ter
  • zabeležke kliničnih mastitisov.

Navajamo ga v številkah od 0,0 do 100,0. Večji je presežek, večje težave ima krava z zdravjem mlečne žleze.

PSC navajamo lahko za posamezno laktacijo (označimo ga kot PSCL), ali kot povprečje za vse standardne laktacije (označujemo s PSC).

Kadar imamo v hlevu več živali z visokim PSC, je nujno izvesti ukrepe, s katerimi:

  • Preprečimo nadaljnjo širitev okužb iz obolelih na zdrave krave in telice
  • Izboljšamo bivalne pogoje živali
  • Izboljšamo prehransko oskrbo glede na potrebe živali
  • Učinkoviteje nadziramo plodnost

Več v priloženem članku.