12. 10. 2019 vabljeni v Tolmin na razstavo in avkcijo govedi rjave pasme
12. 10. 2019 vabljeni v Tolmin na razstavo in avkcijo govedi rjave pasme
Vabljeni na Kmečki praznik v Tolminu s pričetkom ob 9:00. Prizorišče dogajanja se se iz industrijske cone v Poljubinju seli v center Tolmina. RAZSTAVA in ...

Rezultati kontrole mleka in mesa v letu 2023

V publikaciji predstavljamo rezultate kontrole v govedoreji za leto 2023. Glavni poudarki:

 1. govedo redi 26.288 kmetij (822 manj kot leta 2022),
 2. 435.055 glav ali 16,5 na kmetijo,
 3. v obračunu prireje mleka (305 dni) je bilo 73.152 krav z mlečnostjo 7.451 kg/4,04 % maščobe/3,37 % beljakovin
  1. rjava: 6.509 krav, 6.419 kg/4,16/3,49
  2. lisasta: 25.853 krav, 6.254 kg/4,11/3,41
  3. črno-bela: 33.190 krav, 8.717 kg/3,98/3,32
 4. v kontroli prireje mesa je bilo 1.392 živali od tega 1.087 telet
  1. šarole: rojstna masa 43,5 kg, ob odstavitvi 293,9 (1.177 g/dan),
  2. limuzin: rojstna masa 43,0 kg, ob odstavitvi 264,0 kg (1.054 g/dan),
  3. angus: rojstna masa 36,4 kg, ob odstavitvi 264,2 kg (1.086 g/dan).

 

Povezava do poročila 2023 in preteklih let