Vabilo na strokovni posvet Veterinarska oskrba molznic, Oplotnica 25. 10. 2019
Vabilo na strokovni posvet Veterinarska oskrba molznic, Oplotnica 25. 10. 2019
ZDRGLPS vabi na 14. strokovni posvet Veterinarska oskrba krav molznic, ki bo v petek 25. oktobra 2019 ob 10:00 v občinski dvorani občine Oplotnica, Goriška ...

Rezultati kontrole mleka in mesa v letu 2022

V publikaciji predstavljamo rezultate kontrole v govedoreji za leto 2022. Glavni poudarki:

 1. govedo redi 27.110 kmetij (1.068  manj kot leta 2021),
 2. 448.754 glav ali 16,6 na kmetijo,
 3. v obračunu prireje mleka (305 dni) je bilo 76.430 krav z mlečnostjo 7.381 kg/4,03/3,36
  1. rjava 7.184 krav, 6.380 kg/4,16/3,48
  2. lisasta 27.336 krav, 6.231 kg/4,11/3,41
  3. črno-bela 33.866 krav, 8.656 kg/3,97/3,31
 4. v kontroli mesa je bilo 1.216 živali od tega 962 telet
  1. šarole rojstna teža 43,6 kg, ob odstavitvi 292,7 (1.177 g/dan),
  2. limuzin rojstna teža 45,5 kg, ob odstavitvi 268,4 kg (1.076 g/dan),
  3. angus rojstna teža 35,8 kg, ob odstavitvi 275,7 kg (1.030 g/dan).

 

Povezava do poročila 2022 in preteklih let