Poročilo iz živinorejske razstave v Ribnici, 1. september 2019

Živinorejska razstava v počastitev 110 let KGZ Ribnica

Ob praznovanju 110 let zadružništva na Ribniškem je Govedorejsko društvo Ribnica v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko  zadrugo Ribnica in Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana organiziralo živinorejsko razstavo govedi, konj in drobnice. Na razstavi so bile predstavljene krave in telice rjave ter lisaste pasme, krave črno-bele pasme, telički rjave, lisaste in črno-bele pasme, ki so jih vodili otroci stari od 8 do  14 let, kobile in žrebice slovenske hladnokrvne pasme, kobile in žrebice slovenski posavski konj ter  žrebca  slovenske hladnokrvne pasme in slovenske posavske pasme. Na ogled je bil tudi trop ovac oplemenjene jezersko-solčavske romanovske pasme.

Otroci s telički v krogu ob slavnostni otvoritvi razstave

Na razstavi je bilo predstavljenih  55 govedi,  24 konj in 10 ovac.

Govedo je bilo razdeljeno v 9 skupin po pasmah in kategorijah.

Pri  rjavi pasmi so bile živali razdeljene v  4 kategorije in sicer v kategorijo telic, prvesnic, mlajših krav in kategorijo starejših krav. Živali je ocenjeval Marko MLAKAR, dipl. inž. zoot. iz KGZS – Zavod Novo mesto.

Čapla, rejka Frančiška Rigler, ŠAMPIONKA rjave pasme

Pri lisasti pasmi so bile živali razdeljene v 3 kategorije in sicer v skupino telic, prvesnic in mladih krav. Živali je ocenjeval mag. Jože SMOLINGER iz KGZS – Zavod Ptuj.

Laura, rejec Jože Marolt, ŠAMPIONKA lisaste pasme, ŠAMPIONKA vimena lisaste pasme in 1. meso mlajših krav lisaste pasme

Pri črno beli pasmi so bile živali razdeljene v dve kategoriji  in  sicer v kategorijo prvesnic in krav. Živali je ocenjeval Igor STANONIK, univ. dipl. inž. zoot. iz KGZS – Zavod Kranj.

Maša, rejec Jurij Zidar, ŠAMPIONKA črno-bela pasma, ŠAMPIONKA vimena črno-bela pasma in 1. mesto krave črno-bela pasma

Pri govedu so bile izbrane najboljše tri živali po skupinah in pasmah, šampionke po pasmah, šampionke vimena po pasmah in šampionka vimena vseh krav na razstavi.

Čimada,, rejka Frančiška Rigler: 1. mesto med prvesnicami RJ pasme, ŠAMPIONKA za vime rjave pasme in ŠAMPIONKA za vime razstave

Konji so bili razdeljeni v dve skupini pri vsaki pasmi in sicer v kategorijo kobil in kategorijo žrebic. Za ocenjevanje kobil sta bili s strani priznanih rejskih organizacij imenovani komisiji.

Slovensko hladnokrvno pasmo je ocenjevala komisija v sestavi: Nataša Gorišek, univ. dipl. inž. zoot. iz Veterinarske fakulte, Franc OMAHEN, predsednik ZRSHP in Bogomil MARC, rejec.

Slovenska hladnokrvna pasma, ocenjevanje živali

Pasmo slovenski posavski konj je ocenjevala komisija v sestavi: dr. Matjaž Mesarič iz Veterinarske fakultete, Milan OBRADOVIĆ, rejec in Damjan PACEK rejec.

Slovenski posavski konj, podeljevanje nagrad

Trop ovac je bil za obiskovalce predstavljen na ogled v boksu na razstavnem prostoru.

Trop ovac oplemenjene jezersko-solčavske pasme ovac, rejec Matic Oberstar

Pripravil: Matija Rigler, univ. dipl. inž. zoot., KGZS – Zavod Ljubljana

Rezultati ocenjevanja

Povezava do poročila

Foto utrinki