Foto utrinki iz živinorejske razstave v Ribnici, 1. septembra 2019

Rezultati ocenjevanja

Povezava do poročila

Foto utrinki

Foto: Matija Rigler

112805- ocenjevanje, živali poravnane v vrsti

Foto: Tomaž Perpar

Rezultati ocenjevanja

Povezava do poročila

Foto utrinki