Mlečnost 2022. Posledice poletne suše so se odrazile na zmanjšanju števila molznic, na rezultatih mlečnosti še ne v polni meri

V letu 2022 se je število molznic v kontroli prireje mleka zmanjšalo za 3.839 (- 4,9 %). Zmanjšanje števila krav in krav na kmetijo je posledica zmanjševanja staleža zaradi poletne suše in pomanjkanja krme. Več….

Poletna suša pa se še ni odrazila v polni meri na povprečni prireji, ker rezultati zajemajo tudi obdobja pred sušo in krmljenjem s krmo iz preteklega leta. Mlečnost se je povečala pri vseh pasmah, v povprečju za 89 kg mleka, vsebnosti maščob za 0,01 vsebnost beljakovin pa se je znižala za 0,02 %. Trendi so podobni pri vseh pasmah.

Prireja po pasmah Slovenija 305 dni

LetoMleko,
kg
Maščobe,
%
Beljakovine,
%
Rjava pasma
20226.3804,163,48
20216.2844,133,50
Razlika960,03-0,02
Črno-bela pasma
20228.6563,973,31
20218.5453,963,33
Razlika1110,01-0,02
Lisasta pasma – brez križank
20226.1394,103,42
20216.0734,103,45
Razlika660,00-0,03
Križanke z lisasto pasmo (LSX*)
20226.6304,123,40
20216.5644,103,42
Razlika660,02-0,02
Lisasta pasma (LS + LSX*)
20226.2314,113,41
20216.1724,103,44
Razlika590,01-0,03
Slovenija
20227.3814,033,36
20217.2924,023,38
Razlika890,01-0,02

*LSX-delež pasme RH in/ali MB od 14 % do 86 %

V zadnjih 10 letih se je povprečna mlečnost v Sloveniji povišala za 1.157 kg (19 %)
V letu 2022 so se vsebnosti beljakovin znižale pri vseh pasmah, v povprečju za 0,02 %
Po letu 2009 kažejo vsebnosti maščob rahel trend rasti, v letu 2022 v povprečju za 0,01 %
Povezava do zbirnih obračunov mlečnosti po letih za različna območja: Slovenija, zavodi, upravne enote, občine...