Register rejcev in register živali 2022

Od leta 2002 se je zmanjšalo:

 • število rej, ki rede govedo za 43 %,
 • število rej s kravami pa kar za 50 %,
  • največ rej molznic 60 %,
  • nekoliko manj 44 % rej dojilj.

Reje, ki opustijo prirejo mleka se pogosto odločijo za rejo dojilj, žal je pogosto to le vmesna faza za opustitev reje krav ali goveda.

O leta 2002 se je za 82 % povečalo število goved na kmetijo (na 16,6), za 68 % pa število krav na kmetijo s kravami (na 7,8). Kljub temu imamo v povprečju za evropske razmere zelo majhne kmetije.

Leto 2022 je še posebej izstopalo zaradi izrazite suše. Osnovne krme je bilo manj in slabše kakovosti.
Rejci so bili zaradi tega primorani zmanjševati število govedi, ki je močno upadlo.
V letu 2022 se zato povprečna velikost kmetije ni povečala.

V centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) je bilo 31.12.2022 registriranih:

 • 448.696 aktivnih govedi na 27.110 kmetijah,
 • 154.673 krav na 19.830 kmetijah.

V kontrolo prireje, ki jo vodimo v rejah molznic in dojilj, je bilo vključenih:

 • 2.872 rej z 74.295 molznicami,
  • 135 rej in 3.838 molznic manj kot leta 2021,
 • 84 rej s 1.492 dojilj, od tega
  • 42 rej z 755 dojiljami v A-kontroli,
  • 42 rej s 737 dojiljami v B-kontroli.

To so nadpovprečno velike kmetije, saj rede več kot 3 krat več krav na kmetijo (25,6) kot povprečna slovenska kmetija.

Število kmetij in število živali na kmetijo v CPZ Govedo po letih na dan 31. december