Mlečnost 2018
Mlečnost 2018
V primerjavi s preteklimi leti je bila rast mlečnosti v zadnjih treh letih izrazito večja, v letu 2018 v povprečju za 194 kg. Povečanje pri ...

Rezultati kontrole mleka in mesa v letu 2019

V publikaciji predstavljamo rezultate kontrole v govedoreji za leto 2019. Glavni poudarki:

 1. govedo redijo 29.615 kmetije (736 manj kot leta 2018),
 2. 466.911 glav ali 15,8 na kmetijo,
 3. v obračunu prireje mleka (305 dni) je bilo 77.397 krav z mlečnostjo 7043 kg/4,00/3,33
  1. rjava 8.069 krav, 6049 kg/4,09/3,42
  2. lisasta 28.405 krav, 6015 kg/4,08/3,38
  3. črno-bela 33.503 krav, 8261 kg/3,93/3,28
 4. v kontroli mesa so bile 943 živali od tega 755 telet
  1. šarole rojstna teža 44,4 kg, ob odstavitvi 289,0 kg (1.163 g/dan),
  2. limuzin rojstna teža 42,1 kg, ob odstavitvi 255,1 kg (1.012 g/dan).

Povezava do poročila 2019 in preteklih let