Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije Vas vabi na občni zbor, 17. 2. 2023 ob 10:00

Občni zbor bo v gostišču Ino, Draža vas.

Dnevni red:

  1. Otvoritev zbora in pozdrav;
  2. Izvolitev delovnega predsedstva in komisij;
  3. Poročila predsednika, strokovnega tajnika, poslovnega tajnika in predsednika NO;
  4. Razprava po poročilih;
  5. Predstavitev rezultatov mlečnosti in podelitev nagrad najboljšim rejcem v letu 2022;
  6. Program dela ZDRGLPS za leto 2023;
  7. Besede gostov;
  8. Pobude in vprašanja;
  9. Razno;
  10. Kratka predstavitev (sponzorja) podjetja BETEC.

Po občnem zboru bo sledilo predavanje na temo »A2A2 mleko«

Vljudno vabljeni!

Predsednik ZDRGLPS
Primož Pevec