Vabilo na razstavo in ocenjevanje živali, Poljubinj 13. marec 2019

12. in 13. marca 2019 bo Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije gostila ocenjevalce prvesnic rjave pasme in sodnike na razstavah članic Evropske zveze rejcev rjave pasme. Sodelovali bodo predstavniki držav iz Italije, Francije, Švice, Avstrije in Nemčije. Prvi dan, torek 12.3.2019, je namenjen usklajevanju in ocenjevanja prvesnic, drugi dan, sreda 13.3.2019, usklajevanju in razvrščanju … Preberi več

Testiranje merilnih naprav za merjenje količin mleka

V letu 2018 je bilo v okviru rednega letnega pregleda prejetih v pregled, popravilo in umerjanje 1000 merilcev količine mleka. Od tega jih je bilo 58 (5,8 %) izločenih zaradi poškodb ali netočnosti. V redni letni pregled so zajeti vsi prenosni pretočni merilci mleka v lasti kontrolne službe. Za vzdrževanje, servisiranje in umerjanje stacionarnih merilcev … Preberi več