Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije Vas vabi na občni zbor, 16. 2. 2024 ob 10:00

Občni zbor bo v gostišču INO, Draža vas.

Dnevni red:

 1. Otvoritev zbora in pozdrav;
 2. Izvolitev delovnega predsedstva in komisij;
 3. Poročila predsednika, strokovnega tajnika, poslovnega tajnika in predsednika NO;
 4. Razprava po poročilih in potrditev;
 5. Predstavitev rezultatov mlečnosti in podelitev nagrad najboljšim rejcem za leto 2023;
 6. Program dela ZDRGLPS za leto 2024;
 7. Predstavitev zaključkov z usmeritvami delovanja ZDRGLPS v prihodnje (reorganizacija);
 8. Besede gostov;
 9. Pobude in vprašanja;
 10. Razno;
 11. Predstavitev sponzorjev podjetja Bayer Crops Science in podjetja Yield Gap (pametno kmetijstvo).

Vljudno vabljeni!

Predsednik ZDRGLPS
Primož Pevec