Živinorejska razstava Slovenska Bistrica, 07.09.2018

07.09.2018 Govedorejsko društvo Slovenska Bistrica organizira 6. živinorejsko razstavo v Slovenski Bistrici za cerkvijo sv. Jerneja.

Razstava je del prireditve 22. Podobe bistriških domačij.

10.00 Slovesno odprtje razstave (govedo, konji, drobnica in male živali)
10.30 Ocenjevanje živali
12.30 Podelitev zvoncev najboljšim živalim in razglasitev šampionk
14.00 Plesna country točka s konji (Moj raj)

Spremljajoče prireditve
– Razstava kulinarike v Slomškovem kulturnem domu.
– Dobrote s kmetij na stojnicah.
– Predstavitev sodobne kmetijske mehanizacije.
– Ogled Mlečne ceste in filma Pot do mleka.
– Predstavitev panjskih končnic.
– Ustvarjalne delavnice (polstenje, predenje idr.).
– Prikazi starih obrti in običajev.
– Najmlajši rejci se predstavijo z vodenjem teličkov.