Zgodba o amonijaku – strip

Sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije, Oddelka za živinorejo, smo v sklopu projekta LivAge sodelovali pri pripravi stripa z naslovom Zgodba o Amonijaku. Strip prikazuje vpliv izpustov amonijaka na okolje, vire izpustov iz živinoreje in možnosti zmanjševanja izpustov. Želimo, da bi strip spodbudil kmete in druge zaposlene v kmetijstvu k pridobivanju poglobljenega znanja na tem področju. Ukrepi za zmanjševanje izpustov amonijaka iz živinoreje so podrobneje predstavljeni v Svetovalnem kodeksu dobrih kmetijskih praks za zmanjševanje izpustov amonijaka.

Amonijak nastaja v izločkih rejnih živali v hlevih, skladiščih živinskih gnojil in na paši. Sprošča se tudi pri gnojenju kmetijskih rastlin z organskimi in mineralnimi gnojili.  Kot plin je neposredno in posredno škodljiv zdravju ljudi, živali  in rastlin. Prispeva k nastajanju prašnih delcev, ki pri ljudeh povzročajo bolezni srca in ožilja. Z odlaganjem v naravno okolje spreminja občutljive ekosisteme. Z amonijakom izgubljamo v okolje dušik, ki bi ga lahko kmetijske rastline izkoristile za rast in s tem prispevale k oskrbi prebivalstva s hrano.  Podrobni podatki so na povezavi: https://researchrepository.ucd.ie/handle/10197/12669

Pripravil: Žan Pečnik