Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji Vas vabi na jubilejni 20. občni zbor,

ki bo v torek 8. februarja 2022 ob 10:00,

v Kulturnem domu Svoboda, Cesta ob Sori 13, Medvode.

Dnevni red:

  1. Pozdrav predsednika ter imenovanje in izvolitev organov OBČNEGA ZBORA
  2. Pozdrav gostov
  3. Poročila predsednika, blagajnika, strokovnega tajnika, NO in ČR
  4. Poročilo verifikacijske komisije
  5. Razprava o poročilih in glasovanje
  6. Strategija Skupne kmetijske politike po letu 2023
  7. Program dela Rejskega Društva CIKA za leto 2022, razprava in potrditev
  8. Podelitev nagrad
  9. Razno

Po uradnem delu zbora vas vabim na malico ter druženje v gostišče Bencak.

Maske in dokazilo o izpolnjevanju enega od PCT pogojev je obvezno!

Zaradi trenutnih zdravstvenih razmer in omejitev

je potrebno

potrditi udeležbo na občni zbor pri predsedniku:

Anton Jamnik (031 46 22 43).

Prav zaradi enakih razlogov se pošilja vabilo na občni zbor malo kasneje in ne 14 dni pred občnim zborom, kot je napisano v statutu Združenja.

Vljudno vabljeni!

Predsednik Združenja:
Anton Jamnik

Na občnem zboru bo možen prevzem emajliranega lončka. Drugače se ga dobi tudi pri predsedniku: Anton Jamnik (031 46 22 43). Prispevek za lonček znaša 3 €/kom.