V najnovejšem glasilu EAAP najdete zanimive prispevke na aktualne teme v znanosti o živalih

Izpostavljamo:

  • poseben poudarek na raziskavah o fiziologiji krav molznic in njihovem vplivu na prirejo mleka ter na konceptu pangenoma, ki omogoča boljše razumevanje genomske variabilnosti, selekcije in vzreje pri domačih živalih;
  • novico o podnebni nevtralnosti in prizadevanjih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v živinoreji;
  • povabilo na prihajajoče letno srečanje EAAP v Lyonu, na katerem bodo potekale zanimive razprave o nadzoru emisij toplogrednih plinov pri reji prežvekovalcev ter o biotski pestrosti kot vzvodu za trajnostno živinorejo.

V glasilu EAAP (European Federation of Animal Science, www.eaap.org) boste našli še več zanimivih člankov, novic in raziskav s področja živinoreje.

Vabimo vas, da spremljate podkaste o znanosti o živalih, ki so na voljo v glasilu, ter se udeležite konference in delavnic, kjer boste lahko aktivno sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki ter prispevali k napredku znanosti o živalih.

Prevod in organizacija slovenske različice glasila EAAP: Barbara Luštrek.

Pripravil: Urban Vodopivc