V najnovejšem glasilu EAAP najdete zanimive prispevke na aktualne teme v znanosti o živalih

Izpostavljamo:

  • raziskavo napovedovanja plemenskih vrednosti za učinkovitost krme pri mlečnem govedu z regresijo na pričakovani vnos krme;
  • strategije obdelave prašičjega gnoja za zmanjšanje širjenja odpornosti proti antibiotikom;
  • članek na temo govejega kolostruma kot obetavno sestavino za ljudi in živali – njegove lastnosti, tehnologije predelave in uporabo;
  • vabilo na informativne dni skupka 6 Obzorje Evropa (HE) o delovnem programu 2024, katerih cilj je promocija možnosti financiranja in razlaga tem razpisov v okviru delovnega programa 2024 ter spodbujanje sodelovanja;

V glasilu EAAP (European Federation of Animal Science, www.eaap.org) boste našli še več zanimivih člankov, novic in raziskav s področja živinoreje.

Vabimo vas, da spremljate podkaste o znanosti o živalih, ki so na voljo v glasilu, ter se udeležite konference in delavnic, kjer boste lahko aktivno sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki ter prispevali k napredku znanosti o živalih.

Prevod in organizacija slovenske različice glasila EAAP: Barbara Luštrek.

Pripravil: Urban Vodopivc