V najnovejšem glasilu EAAP boste našli bogato paleto zanimivih člankov in raziskav, ki obravnavajo različne teme znanosti o živalih.

Izpostavljamo:

  • Članek na temo sobivanja prostoživečih in rejnih živali, povezanimi konflikti in priložnostmi ter okolijskem vplivu živinoreje;
  • Raziskavo o uporabi algoritmov strojnega učenja za napovedovanje pogina ob prihodu v klavnico pri pitovnih piščancih, vzrejenih brez uporabe antibiotikov;
  • Prispevek o neenakemu vplivu podnebnega segrevanjana na svetovno prirejo govejega mesa.

V glasilu EAAP (European Federation of Animal Science, www.eaap.org) boste našli še več zanimivih člankov, novic in raziskav s področja živinoreje.

Vabimo vas, da spremljate podkaste o znanosti o živalih, ki so na voljo v glasilu, ter se udeležite dogodkov, konference in delavnic, kjer boste lahko aktivno sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki ter prispevali k napredku znanosti o živalih.

Prevod in organizacija slovenske različice glasila EAAP: dr. Martin Šimon

Pripravil: Urban Vodopivc