V najnovejšem glasilu EAAP boste našli bogato paleto zanimivih člankov in raziskav, ki obravnavajo različne teme znanosti o živalih.

Izpostavljamo:

  • Članek o tveganju zanašanja na vezanje ogljika v tleh za uravnoteženje globalnih emisij iz prebavil prežvekovalcev;
  • Članek o ponovnem pregledu mehanizmov, metod in modelov za spreminjanje prebavljivosti celične stene krme za prežvekovalce;
  • Prispevek o dobrobit mlečnega goveda ter relativnemu učinku zakonodaje, industrijskih standardov in označene nišne proizvodnje v petih evropskih državah;
  • Prispevek o pasmah in linije ovac, ki so primerne za proizvodnjo v zahtevnih okoljih;
  • Članek o ponovnemu razmisleku o vplivu zamenjave vrste mesa v prehrani na okolje.

V glasilu EAAP (European Federation of Animal Science, www.eaap.org) boste našli še več zanimivih člankov, novic in raziskav s področja živinoreje.

Vabimo vas, da spremljate podkaste o znanosti o živalih, ki so na voljo v glasilu, ter se udeležite dogodkov, konference in delavnic, kjer boste lahko aktivno sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki ter prispevali k napredku znanosti o živalih. Preko povezave si lahko ogledate tudi videoposnetek delavnice z naslovom, “Ruminant Feed Efficiency Academy”, ki je potekala 11. oktobra.

Prevod in organizacija slovenske različice glasila EAAP: dr. Martin Šimon

Pripravil: Urban Vodopivc