V najnovejšem glasilu EAAP boste našli bogato paleto zanimivih člankov in raziskav, ki obravnavajo različne teme znanosti o živalih.

Izpostavljamo:

  • Članek o razvoju sistema akustičnega snemanja aktivnosti paše in prežvekovanja pri kravah molznicah;
  • Pregledni članek, ki obravnava genetsko korelacijo med čistokrvnimi in križanimi kokošmi kot ključni parameter za optimizacijo izbire čistokrvnih živali za izboljšanje učinkovitosti križancev;
  • Članek, ki raziskuje možnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa proizvodnje mleka s prehrano krav molznic in s tem povezane strategije za zmanjševanje toplogrednih plinov;
  • Prispevek o proaktivnemu in reaktivnemu obvladovanju tveganja mikotoksinov z večstranskimi pristopi ter obravnavo prednosti in slabosti posameznih ukrepov;
  • Razpis za prijavo na tečaj EMBL-EBI in EuroFAANG o genomiki rejnih živali, kjer se bodo udeleženci seznanil z metodami in pristopi za analizo genomskih podatkov običajnih živalskih vrst, vključno s sekvenciranjem genomov, iskanjem podatkov o variantah, anotiranjem genomov in izvajanjem pristopov GWAS. Tečaj bo zajemal tudi uporabo javnih virov EMBL-EBI za izboljšanje interpretacije rezultatov raziskav. Prijavite so do 3. decembra 2023.

V glasilu EAAP (European Federation of Animal Science, www.eaap.org) boste našli še mnogo več zanimivih člankov, novic in raziskav s področja živinoreje.

Vabimo vas, da spremljate tudi podkaste o znanosti o živalih, ki so na voljo v glasilu, ter se udeležite dogodkov, konferenc in delavnic, kjer boste lahko aktivno sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki ter prispevali k napredku znanosti o živalih.

Prevod in organizacija slovenske različice glasila EAAP: dr. Martin Šimon

Pripravil: Urban Vodopivc