Usposabljanje izvajalcev strokovnih nalog v živinoreji

Vabimo vas,, da se udeležite strokovnega izpopolnjevanja s preizkusom znanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji. Organizacijam, ki izvajajo strokovne naloge v živinoreji smo vabila in okvirne programe poslali že po e-pošti.

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji (kontrolorji, rodovničarji…) bo na dveh lokacijah. Vsak udeleženec se usposabljanja udeleži na eni lokaciji.

  • 10. februar 2020, 9:00, Kmetijski inštitut Slovenije, dvorana Paviljon 2000
  • 11. februar 2020, 9:00, KGZS Ptuj.

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji (vodje programov in enot, selekcionerji…) traja 2 dni in bo 13. in 14. februarja 2020 ob 9 uri na Kmetijskem inštitutu Slovenije.