Slovenska izdaja glasila EAAP

Glasilo Evropske zveze znanosti o živalih (EAAP) izhaja mesečno in vsebuje kratke, aktualne vsebine ter obvestila o dogodkih iz področja znanosti o živalih/živinoreje.

Vabljeni k prispevku informacij za objavo na mednarodni ravni.

Pripravila: Barbara Luštrek, UL, BF, Oddelek za zootehniko