Rezultati kontrole prireje mleka in mesa 2019

Na voljo so rezultati kontrole za leto 2019. Povprečna mlečnost je 7.043 kg, črno-bela 8.216, rjava 6.049, lisasta 5.890.

Stalež je 466.911 živali, 158.607 krav na 21.839 kmetijah. V kontroli mleka je 79.134 krav na 3.231 kmetijah, v kontroli mesa je bilo 755 telet na 27 kmetijah.