Rezultati kontrole prireje mleka in mesa 2016

V publikaciji predstavljamo podatke o molznicah, dojiljah, stalež živali ter plodnost krav za leto 2016. Osrednji del poročila je namenjen kontroli prireje mleka in mesa, pregledu dolgoživosti molznic in lastnosti mlečnosti pri bikovskih materah.