Register rejcev in register živali 2021

Od leta 2002 se je zmanjšalo:

 • število rej, ki rede govedo za 40 %,
 • število rej s kravami pa kar za 48 %,
  • največ rej molznic 59 %,
  • nekoliko manj 42 % rej dojilj.

Reje, ki opustijo prirejo mleka se pogosto odločijo za rejo dojilj, žal je pogosto to le vmesna faza za opustitev reje krav ali goveda.

O leta 2002 se je za 83 % povečalo število goved na kmetijo (na 16,6), za 69 % pa število krav na kmetijo s kravami (na 7,8). Kljub temu imamo v povprečju za evropske razmere zelo majhne kmetije.

V centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) je bilo 31.12.2021 registriranih:

 • 467.397 aktivnih govedi na 28.178 kmetijah,
 • 162.617 krav na 20.737 kmetijah.

V kontrolo prireje, ki jo vodimo v rejah molznic in dojilj, je bilo vključenih:

 • 3.007 rej z 78.134 molznicami,
  • 99 rej manj kot leta 2020,
 • 75 rej s 1.427 dojilj, od tega
  • 35 rej z 781 dojiljami v A-kontroli,
  • 40 rej s 646 dojiljami v B-kontroli.

To so nadpovprečno velike kmetije, saj rede več kot 3 krat več krav na kmetijo (25,8) kot povprečna slovenska kmetija.

Število kmetij in število živali na kmetijo v CPZ Govedo po letih na dan 31. december