Regijska razstava govedi, Litija, 25.06.18

Na dan državnosti, 25. junija 2018, je v Litiji potekala regijska razstava govedi. Moči so združili govedorejci iz Govedorejskega društva Litija in Živinorejskega društva Zagorje ter strokovne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana, ob podpori treh kmetijskih zadrug iz Izlak, Litije in Trebnjega ter ne nazadnje podpori občin Litija, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi. Po dvajsetih letih so tako rejci predstavili rejske dosežke na območju s težkimi pridelovalnimi razmerami na širšem območju Zasavja. Na razstavi je sodelovalo 41 rejcev, razstavljenih je bilo 70 živali. Med temi je bilo sedem telic in 12 krav rjave pasme, tri krave cikaste pasme, šest telic in 16 krav lisaste pasme ter osem telic in 18 krav črnobele pasme.  

Neizmerno težo pri razstavi so vložili mladi govedorejci, ki so poskrbeli za pravilno pripravo živali (čiščenje, vodenje, striženje). Čar prireditvi so dali najmlajši govedorejci – otroci, ki so v parih vodili teličke in predstavili znamenitosti svojih krajev.

Najmlajši govedorejci na razstavi

Izbor najlepših živali rjave pasme je opravil Matija Rigler iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana. Med telicami rjave pasme je zmagala Seva SI 74778407, rejca Bogomirja Dežman-a iz Kandrš pri Vačah. Glavni lovoriki za prvi mesti pri mlajših in starejših kravah sta osvojili kravi Figa SI 74173864 in Vila SI 63870662, rejca Ludvika Vidic-a iz Podroj v Šmartnem pri Litiji. Slednja je osvojila tudi naziv šampionke in krave z najlepšim vimenom.

Ocenjevanje krav rjave pasme
Vila SI 63870662, šampionka

Izbor najlepših živali avtohtone cikaste pasme je opravil Igor Stanonik iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. Naziv najlepše cike je osvojila krava Berta SI 93480938. Njen rejec je Jože Kreže iz Podkraja v občini Hrastnik.

Razvrstitev krav cikaste pasme
Zmagovalka Berta SI 93480938

Izbor najlepših živali lisaste pasme je opravil Jože Smolinger iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj. Med telicami je za najlepšo izbral Katjušo SI 54749159, rejca Tomaža Klinc-a iz Zagorja ob Savi. Rejec Franc Trebušak s Čemšenika se je veselil zvoncev, ki sta jih osvojili kravi, obe poimenovani Šoja SI 64646536 in SI 83832082. Slednja je bila tudi razglašena za šampionko lisaste pasme. Naziv »krava z najlepšim vimenom« med lisastimi si je prislužila Leni SI 64335102, rejke Jane Biaggio iz Slivne pri Vačah.  

Razvrstitev krav lisaste pasme
Šoja SI 83832082, šampionka

Izbor najlepših živali črnobele pasme je opravil Meinhard Huber iz Avstrije (Karntner Holstein Verband). Telica Kočna SI 04773265, rejca Marjana Verbajs-a iz Vintarjevca iz Šmartnega pri Litiji, je bila v skupini najlepša. V skupini starejših krav je zmagala Dika SI 94173707, rejca Vinka Bučar-ja,  iz Cerovice, Šmartno pri Litji. Prvesnica Zima SI 64536633 in krava Frajla SI 74412107 s kmetije Francija Firm-a sta posegli po prvih nagradah. Prav tako je krava Frajla postala šampionka pri črnobeli pasmi.

Razvrstitev krav črnobele pasme

Ob koncu razstave so vsi sodniki združili moči pri pasemskem izboru krave z najlepšim vimenom in bili soglasni, da si naziv »šampionka vimena« zasluži krava Zima SI 64536633, rejca Francija Firma iz Podšentjurja pri Litiji.

Izbor šampionke vimena
Zima SI 64536633, šampionka vimena

Prireditev je obiskalo ogromno obiskovalcev, ki so se med samo prireditvijo lahko posladkali z dobrotami, ki so jih pripravile gospodinje sodelujočih rejcev. Svoj korak so lahko ustavili tudi ob stojnicah, kjer so svoje dobrote ponudile kmečke žene, kmetije z mesnimi in mlečnimi izdelki, prav tako so se predstavili tudi nekateri sponzorji prireditve.

Ob zaključku skupinska slika
Za dobro počutje je bilo lepo poskrbljeno.

Rafko Rokavec